Organizacje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Antydumpingowe cło Definicja na terenie Wspólnoty dokonuje sprzedaży towarów po cenach dumpingowych. Max. wysokość cła określona jest wysokością marży dumpingowej. C.a. nakładane jest
  • Co to jest Efa Definicja Europejska Federacja Związków Zawodowych Pracowników Rolnictwa
  • Co to jest Ippc dyrektywa Definicja dyrektywa Rady 96/61/EWG z 24 września 1996 w kwestii zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli zanieczyszczeń w ochronie środowiska. Określa
  • Co to jest Policji urząd europejski Definicja traktatu z Maastricht, rozwiniętych następnie poprzez traktat z Amsterdamu, w myśl którego Porada UE popiera współpracę policyjną krajów członkowskich UE za

Tłumaczenia językowe

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Matoczin Tłumaczenie   ma-to-czin mong., mongolski lud. strunowy smyczkowy instrument muz. z główką w kształcie głowy końskiej, istniejący w wielu odmianach
  • Co znaczy Szezlong Tłumaczenie wydłużonego fotela do spoczywania w pozycji półleżącej.   Etym. - fr. chaise longue 'dosł. długie krzesło; jw.'; chaise 'krzesło' od chaire 'dawn. jp.; ambona; katedra' z gr. kathédra, zobacz katedra

Definicje komputerowe

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.