Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Przemysłowa polityka wspólnotowa Definicja poszczególne państwa członkowskie polityka zorientowana na powstanie warunków niezbędnych do zapewnienia konkurencyjności przemysłu w ramach Wspólnoty
  • Co to jest Pomerania euroregion Definicja umowy były Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego i miasto Szczecin ze strony polskiej, a ze strony niemieckiej Komunalgemeinschaft Europaregion
  • Co to jest Europejskiej unii podstawowych praw karta Definicja szczycie w Nicei. Przygotowanie projektu powierzono specjalnie do tego celu powołanemu konwentowi, który składał się z piętnastu przedstawicieli głów krajów i
  • Co to jest Target Definicja Settlement Express Transfer Mechanizm) transeuropejski mechanizm rozliczeń płatności utworzony w celu ułatwienia przepływów pieniężnych na terenie Unii

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Dowód apagogiczny Tłumaczenie dowód twierdzenia, oparty na udowodnionej fałszywości twierdzenia przeciwnego.   Etym. - gr. aapagōgē 'dosł. odprowadzenie; jw.'; zobacz apo-; agōgē '(od)prowadzenie' od ágein, zobacz agonia
  • Co znaczy Kolorado Tłumaczenie ziemniaczana, groźny szkodnik upraw kartofli.   Etym. - ang. Colorado (potato) beetle 'jw.'; Colorado - stan w stanach zjednoczonych ameryki; potato 'ziemniak'; beetle 'chrząszcz'; owad odkryty w

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.