Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Eua Definicja Europejska Jednostka Rozrachunkowa
  • Co to jest Ippc dyrektywa Definicja dyrektywa Rady 96/61/EWG z 24 września 1996 w kwestii zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli zanieczyszczeń w ochronie środowiska. Określa
  • Co to jest Odl Definicja otwarte i na odległość, komponent programu Socrates, adresowany do osób, które z różnych względów (na przykład społecznych, ekonomicznych, zdrowotnych) nie
  • Co to jest Centralnych banków gubernatorów komitet Definicja założeń i stosowanych narzędzi polityki pieniężnej państw członkowskich; razem z realizacją drugiego etapu EMU (1 stycznia 1994) został zastąpiony poprzez

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Cynizm Tłumaczenie charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych poprzez nią instytucji, sposobów postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich
  • Co znaczy Be but mean not should poem a Tłumaczenie a poem should not mean, but be ang., wiersz nie powinien znaczyć, lecz być.   Etym. - z Archibalda MacLeisha (Streets in the Moon. Ars poetica), 1926 r

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.