Organizacje UE

  • Co to jest Ecolabelling Definicja ekoznakowanie
  • Co to jest Term Definicja for Education Reform Management), realizowany w latach 199497 program, finansowany z funduszy PHARE, w ramach bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla krajów
  • Co to jest Retrospektywny nadzór Definicja ramach przeciwdziałania nadmiernemu importowi. Dotyczy kontroli już zrealizowanego importu pod kątem jego wpływu na sytuację podmiotów z państw członkowskich i
  • Co to jest Monitoring Definicja rodzaju danych ilościowych i jakościowych opisujących proces wdrażania konkretnego programu lub realizacji projektu. Podstawowym celem m. jest kontrola
  • Gabinet dentystyczny we Wrocławiu

Tłumaczenia językowe

  • Co znaczy Idem Tłumaczenie poprzednio, jak w pozycji bezpośrednio poprzedzającej; ta sama, co poprzednio, pozycja bibliograficzna, ten sam autor, tytuł itp. idem per idem łac., dosł. 'to samo przez to samo (określać)'; zob
  • Co znaczy Asyndeton Tłumaczenie zdania) połączone z innymi bezpośrednio, bez pomocy spójnika; wypowiedzenie bezspójnikowe, asyndetyczne.   Etym. - gr. asýndetos 'nie związany'; zob. a-; sýndetos 'połączony; związany'
  • Wybielanie zębów we Wrocławiu

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

Ubezpieczenia