Organizacje UE

  • Co to jest Europejska flaga i hymn Definicja Europejskiej z 1985 jest Oda do radości, fragment IX Symfonii L. van Beethovena ze słowami wiersza L. Schillera o tym samym tytule. Flagę: dwanaście złotych
  • Co to jest Opcja atlantycka Definicja rozwoju Europy z obecnością Stanów Zjednoczonych w jej strukturach i polityce. Po II wojnie światowej stało się widoczne wszechstronne ich zaangażowanie w
  • Co to jest Belgia Definicja Belgie), państwo w zachodniej Europie, graniczy z Holandią, Luksemburgiem, Niemcami, Francją i Morzem Północnym. Pow. 30,52 tys. km2, liczba ludności 10 mln
  • Co to jest Azyl o się ubiegająca osoba Definicja każda osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który złożył wniosek o azyl w jednym z państw członkowskich i oczekuje na podjęcie
  • Gabinet dentystyczny we Wrocławiu

Tłumaczenia językowe

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

Ubezpieczenia