Organizacje UE

Tłumaczenia językowe

  • sztankiet -  sztankiet, wyciąg (dekoracyjny), cug, pozioma rura metalowa, umocowna na linewkach u pułapu, na której wiszą dekoracje teatralne na scenie. Etym. - nm. Stange, zob. sztanga
  • quadrivium -  quadrivium zob. artes liberales. Etym. - śrdw.łac. z łac. 'rozstaje, zbieg czterech dróg'; quadri- zob. kwadra; via

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

Ubezpieczenia
  • Papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu - papiery wartościowe reprezentujące prawo do udziału w zysku
  • Bilon - pieniądz pomocniczy, występujący w postaci monet wybitych z metali
  • Andrut - popychadło, najniżej postawiony pracownik biura, którego zadanie
  • Aktuariat - technika stosująca elementy statystyki oraz rachunku
  • Wniosek kredytowy - Wniosek o udzielenie kredytu, złożony przez Kredytobiorcę na