pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest spotkanie na szczycie Definicja rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej sformalizowany obiekt ich
  • Co to jest Euroregion Bug Definicja przygraniczne Polski (ówczesne województwa lubelskie, chełmskie, tarnobrzeskie i zamojskie) i Ukrainy (obwód wołyński), aczkolwiek w zamiarze miał także wejść
  • Co to jest bliższa współpraca Definicja flexibility) elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą
  • Co to jest obszar negocjacyjny nr 3, Swoboda świadczenia usług Definicja negocjacyjny jest zasada niedyskryminacji wprowadzająca wolność zakładania przedsiębiorstw na terenie UE i zakazująca krajom członkowskim wprowadzania

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy il faut parmi le monde une vertu traitable Tłumaczenie il faut, parmi le monde, une vertu traitable fr., w naszym świecie potrzebna jest cnota ugodowa. Etym. - z Moliera (Mizantrop, 1, 1); słowa Filinta
  • Co znaczy clerihew Tłumaczenie angielskiego:, rodzaj humorystycznego czterowiersza biograficznego wynaleziony poprzez dziennikarza i literata z angielskiego: Edmunda Clerichew Bentleya (1875-1956); ważną właściwością clerihew jest

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.