pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Obligatoryjne Wydatki Definicja nałożonych na Wspólnotę Europejską opierając się na traktatu rzymskiego i innych powiązanych z nim aktów prawnych. Odpowiednikiem tego typu kosztów są środki
  • Co to jest Traktat o Unii Europejskiej Definicja zobacz traktat z Maastricht
  • Co to jest Cła Zawieszenie Autonomiczne Definicja obniżonej kwoty celnej. Decyzje o a.z.c. podejmuje Porada UE jako organ upoważniony opierając się na art. 26 TWE do ustalania stawek celnych na terenie
  • Co to jest Leader Definicja kontynuacją programu LEADER II z 199499 promująca wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich. W 200006 na realizację tego programu przeznaczono

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Aspiracja Tłumaczenie marzenie (dopięcia celu, dobicia się czego), ambicja; jęz. przydech. aspirata jęz. spółgłoska przydechowa. aspirantura forma przygotowywania kadr nauk. i pedag. na wyższych uczelniach; stanowisko
  • Co znaczy Rumpel Tłumaczenie rumpel sterownica, dźwignia do poruszania steru. Etym. - ros. rúmpiel 'jw.' z hol. roerpen 'jp.'; roer 'ster'; pen 'pióro; kołek

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.