pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy debata Tłumaczenie przykład parlamentarna), dysputa, rozprawa. debatowanie obradowanie, radzenie. Etym. - fr. débat 'jw.' z débattre 'obradować'; zobacz de-; battre '(po)bić' z ?Xac. battuere, zobacz bateria
  • Co znaczy licencja Tłumaczenie wykonanie czynności a. korzystanie z (u)praw(nień); odstępstwo od przyjętych prawideł, zwł. w zakresie sztuki, na przykład licencja poetycka (z łaciny licentia poetica). licencjat stopień i tytuł

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.