Organizacje UE

 • CARICOM - Wspólnota i Wspólny Rynek Karaibów
 • obywatelstwo Unii Europejskiej - zasada wprowadzona na mocy art. 8 traktatu o Wspólnocie Europejskiej (wprowadzonego przez traktat o Unii Europejskiej), który stwierdza, iż wszyscy obywatele państwa członkowskiego UE są jednocześnie
 • Komisja Ochrony Środowiska - (właśc. Komisja Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) funkcjonująca w ramach Parlamentu Europejskiego instytucja zajmująca się ochroną środowiska, powołana w roku 1973. Grono specjalistów
 • Adenauer Konrad - (18761967) wybitny polityk niemiecki. Przed II wojną światową nadburmistrz Kolonii (191733) i przewodniczący Pruskiej Rady Państwa (192032), pozbawiony tych funkcji przez nazistów. Jeden ze

Tłumaczenia językowe

 • plansza -  plansza (duża) tablica z rysunkami, wykresami, fotografiami dotyczącymi określonego tematu; płyta drewniana a. metalowa do rytowania; odbitka rytownicza, rycina; sport. pole walki szermierzy.&
 • autopia -  autopia utopia samochodowa, miejscowość, okolica zorganizowana wyłącznie ku pożytkowi kierowców i samochodów, bez uwzględnienia jakichkolwiek innych środków transportu i z całkowitym

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

Ubezpieczenia
 • Rynki kapitałowe - (Capital Markets) - Rynki obrotu kapitałem spółek oraz
 • Akwizytor - pośrednik zajmujący się zbieraniem zamówień na dostawę towarów lub
 • Dewaluacja - ustawowe obniżenie wartości stałego kursu walutowego
 • Rentowność inwestycji - ROI - zysk operacyjny podzielony przez kapitał zaangażowany
 • Certyfikat depozytowy - zbywalny papier wartościowy o charakterze pożyczkowym wystawiony na