Organizacje UE

  • Polska Fundacja im. Roberta Schumana - organizacja pozarządowa powołana w 1991 przez m.in. T. Mazowieckiego i P. Nowinę-Konopkę. Jej celem jest wspieranie wszelkich proeuropejskich inicjatyw politycznych i społecznych, aktywizowanie i
  • wartość normalna - cena towaru objętego postępowaniem antydumpingowym lub towaru podobnego, stosowana w kraju eksportera. W sytuacji, gdy na rynku krajowym eksportera nie występuje towar podobny, sprzedawany jest w
  • narodowe modele polityki społecznej - modele polityki społecznej funkcjonujące w poszczególnych państwach członkowskich obejmujące: 1. model państwa socjalnego typu kontynentalnego (model Bismarcka); 2. model państwa dobrobytu typu
  • współpraca transgraniczna - zintegrowane działania co najmniej dwóch państw (najczęściej jednak większej liczby) oraz bezpośrednie działania odpowiednich regionalnych i lokalnych struktur władzy wykonawczej prowadzące do

Tłumaczenia językowe

  • imperializm -  imperializm najwyższe, monopolistyczne stadium kapitalizmu (Lenin); zaborcza polityka zagraniczna państwa imperialistycznego, imperialistów, polegająca na podbojach (kolonialnych), militaryzmie
  • chasyd -  chasyd, chusyt Żyd, będący zwolennikiem jakiegoś cadyka a. należący do jego świty lub dworu, zazw. odziany w długi czarny chałat i jarmułkę (w Europie wsch., przed 1940 r.). chasydyzm hist

Komputerowy bełkot

  • acknowledge connectionless opera - Potwierdzenie bez ustanowienia połączenia, potwierdzenie łączności bez nawiązywania logicznego połączenia
  • network interface layer -
  • ROTFLSTC -
  • DTMF - Dwu tonowy wielo częstotliwościowy. Kod dżwiękowy, składający się z dwóch dżwięków. Powstaje w momencie naciśnięcia w telefonie przycisku (od 0 do 9 lub * i #). Tony te, choć są niezrozumiałe dla

Słownik inwestora

Ubezpieczenia