Organizacje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Clab Definicja których wykorzystywanie w umowach zawieranych pomiędzy producentem albo sprzedającym a konsumentem determinuje, że zostaje zachwiana (na niekorzyść konsumenta)
  • Co to jest Transportowa polityka 9 nr negocjacyjny obszar Definicja morskiego, drogowego, kombinowanego, kolejowego i żeglugi śródlądowej w zakresie harmonizacji technicznej i bezpieczeństwa, dostępu do rynku, pomocy państwa
  • Co to jest Bruksela Definicja Europejskiej, gdzie koncentruje się polityka europejska w zakresie integracji i bezpieczeństwa, siedziba głównych instytucji Unii Europejskiej: Komisji
  • Co to jest Walutowy instytut europejski Definicja Europejskiej, która rozpoczęła działalność 1 stycznia 1994. Działalność EIW koncentrowała się na pogłębianiu współpracy pomiędzy bankami centralnymi

Tłumaczenia językowe

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Volkerfruhling Tłumaczenie pot. określenie europ. ruchów rewolucyjnych 1848-49.   Etym. - u Ludwiga Börnego użyte w zapowiedzi pisma "Die Wage" (1818 r.) i w tekstach okresu 1830-48
  • Co znaczy Albertyn Tłumaczenie zakonu św. Franciszka.   Etym. - od imienia brata Alberta (Adama Chmielowskiego), który założył to zgromadzenie w r. 1888 w Krakowie w celu prowadzenia przytułków dla bezdomnych

Definicje komputerowe

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.