Organizacje UE

 • wydatki budżetu Unii Europejskiej - obejmują wszelkie wypłaty określonych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań UE. W zależności od rodzaju zadania środki te mogą pochodzić z budżetu ogólnego lub budżetu operacyjnego
 • ASEAN - Stowarzyszenie Narodów Południowo-Wschodniej Azji
 • Wspólnota Niepodległych Państw - WNP (Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw) ugrupowanie obejmujące dwanaście państw, byłych republik radzieckich. Została zainicjowania 8 grudnia 1991 na spotkaniu w Białowieży przywódców Rosji
 • obszar negocjacyjny nr 3, Swoboda świadczenia usług - najważniejszą zasadą regulującą ten obszar negocjacyjny jest zasada niedyskryminacji wprowadzająca wolność zakładania przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej i zakazująca państwom członkowskim

Tłumaczenia językowe

 • uadi -  uadi, ued zob. wadi. Etym. - fr. oued (l.mn. ouadi) 'jw.' z arab. wādi 'jw'
 • elf -  elf w mit. germ., skand. duszek leśny a. wodny; chochlik. Etym. - nm. Elf 'jw.'

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

Ubezpieczenia
 • Zabezpieczenie 1 - (Collateral) - Nieruchomość lub inne aktywa stanowiące zabezpieczenie
 • Portfel - pakiet akcji
 • Indeks giełdowy - wskaźnik stosowany na giełdzie, opisujący tendencje występujące na
 • Bilon - pieniądz pomocniczy, występujący w postaci monet wybitych z metali
 • Bankomat - ATM - automatyczne urządzenie pozwalające klientom banku na