pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Transgraniczna Obserwacja Definicja policyjnej w UE, została uregulowana w konwencjach z Schengen. Funkcjonariusze państwa-strony, którzy w ramach śledztwa prowadzonego we własnym państwie
  • Co to jest Czasowa Derogacja Definicja wyłączenie nowego członka UE spod konieczności stosowania pewnych przedmiotów acquis communautaire. Zgodę na wykorzystanie d.c. państwa członkowskie wydają w
  • Co to jest Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia Definicja Elargissement). Jedna z komórek Komisji Europejskiej, powstała z połączenia dawnej Dyrekcji Generalnej A1 i TFAN wskutek reformy strukturalnej przeprowadzonej
  • Co to jest Zgodności Deklaracja Definicja poprzez producenta wyrobu potwierdzający spełnianie poprzez wytwór wymogów ustalonych w dyrektywach Nowego Podejścia i normach zharmonizowanych. Deklaracja nie

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy momento de la verdad Tłumaczenie momento de la verdad zobacz el momento de la
  • Co znaczy Rad Tłumaczenie promieniotWóRCZY, Tabl. 1, jasnoszary metal, użytkowany w med. do zwalczania nowotworów złośliwych. 2. jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego; zobacz radian. Etym. - 1. n.z łaciny

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.