Organizacje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Polityczna integracja Definicja działań politycznych. Mechanizm taki byłby powtórzeniem w skali regionalnej bądź światowej mechanizmów, które niegdyś doprowadziły do utworzenia współczesnych
  • Co to jest Schengen Definicja konwencje z Schengen
  • Co to jest Produkcji od oderwanie Definicja Rolnictwa i Wsi, zgodnie z którą w sytuacji, gdy konieczne jest wykorzystywanie bezpośredniego subsydiowania rolników, rozmiary wypłacanych subsydiów nie
  • Co to jest Finansowa solidarność Definicja oznaczająca ponoszenie poprzez wszystkie państwa członkowskie wydatków wspólnej polityki rolnej, bez względu na to, gdzie kraju i gdzie obszarze środki te

Tłumaczenia językowe

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Fajfer Tłumaczenie   fajfer dawn. muzyk(ant) grający na piszczałce, flecie, oboju.   Etym. - nm. Pfeifer 'gwizdacz; gwiżdżący' od pfeifen 'gwizdać, świstać' z Pfeife 'piszczałka, fujarka, gwizdek; fajka
  • Co znaczy Żurnał tołstyj Tłumaczenie czasopismo'; pop. w Rosji przedrewolucyjnej i w byłym ZSRR typ czasopisma lit.-art. i społ.-polit. (zazw. miesięcznika) o dużej objętości, w formie książki w miękkiej okładce.   Etym. - ros. 'jw

Definicje komputerowe

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.