Organizacje UE

 • cena docelowa - cena wyrażająca oczekiwania rolników co do poziomu cen. C.d. nie występuje w obrocie i jest ustalana przez Komisję Europejską w oparciu o prognozowaną wielkość produkcji, konsumpcji i sytuacji na
 • RAXEN - Europejska Sieć Informacji o Rasizmie i Ksenofobii
 • Europejska Sieć ds. Ochrony Osób Życia Publicznego - powstała ma podstawie decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2002 jako rezultat uznania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, że abstrahując od zalecenia Rady z 6 grudnia 2001 w
 • pracownik - w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości jest to osoba, która pod czyimś nadzorem świadczy określoną usługę o określonej wartości ekonomicznej lub właśnie straciła pracę, ale jest w stanie podjąć

Tłumaczenia językowe

 • parabaza -  parabaza dygresja w utworze dramatycznym, w której autor sztuki zwraca się (np. w didaskaliach) do czytelnika a. (np. ustami którejś z postaci scenicznych) do widowni. Etym. - gr
 • kocher -  kocher 1. turystyczna maszynka do gotowania. 2. szczypce operacyjne do zaciskania naczyń krwionośnych. Etym. - 1. nm. 'jw.' od kochen 'gotować'. 2. od nazwiska szwajc. chirurga

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

 • Kredyty preferencyjne - Udzielanie kredytów na określone rodzaje działalności
 • Deflacja - Jest to zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką
 • Rachunek bankowy - Rachunek prowadzony przez banki w celu rejestracji wkładów
 • TechWIG - Indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu
 • Transakcja pakietowa - Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (
Ubezpieczenia
 • Marża - różnica pomiędzy ceną sprzedaży a kosztem nabycia
 • OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for
 • Rentowność kapitału własnego - ROE - zysk przed opodatkowaniem podzielony przez kapitał akcyjny
 • Indeksacja - powiązanie wartości danego kapitału lub dochodu z ewolucją zmiennej
 • Umowa kredytowa - umowa zawarta między kredytobiorcą a bankiem, w której bank