Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Emocja Tłumaczenie podniecenie, wzburzenie; przeżycie uczuciowe (gniew, strach, radość, żal i tym podobne).   emocjonalny skłonny do wzruszeń; wywołujący wzruszenia; uczuciowy.   Etym. - fr. émotion 'wzruszenie' z
  • Co znaczy Kontramarka Tłumaczenie uprawniający do powrotu po chwilowym wyjściu z sali widowiskowej, wystawowej i tym podobne; numerek z szatni; symbol wybijany na dawn. monetach (kontrasygnatura).   Etym. - wł. contromarca 'jw

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.