pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest TACIS Definicja for the Commonwealth of Independent State) program pomocy technicznej UE, utworzony w 1990, ukierunkowany na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla krajów dawnego
  • Co to jest Komisja Ochrony Środowiska Definicja Ochrony Konsumentów) funkcjonująca w ramach Parlamentu Europejskiego organizacja zajmująca się ochroną środowiska, powołana w roku 1973. Grono ekspertów
  • Co to jest memorandum finansowe Definicja pomiędzy Komisją Europejską i rządem państwa partnerskiego w odniesieniu realizacji programów narodowych. Ustala rozmiar i tryb przekazywanej do państwie
  • Co to jest Petra Definicja programme on the vocational training of young people and their preparation for adult and working life) zainicjowany w 1989 program w odniesieniu kształcenia i

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy LTI Tłumaczenie LTI (Lingua Tertii Imperii) ?Xac., Język Trzeciej Rzeszy (nm.). Etym. - tytuł książki (1947 r.) Victora Klemperera
  • Co znaczy immatrykulacja Tłumaczenie poczet studentów wyższej uczelni; uroczystość przyjęcia nowych studentów na 1 rok studiów. Etym. - śrdw.z łaciny immatriculare 'wciągnąć do spisu'; im- zobacz in- 2; matricula, zobacz matryca

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.