Organizacje UE

 • REGIS - jedna z inicjatyw wspólnotowych realizowana w 199499, wspierająca działania rozwojowe w regionach peryferyjnych
 • obszar negocjacyjny nr 21, Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych - podstawowym celem p.r. jest redukowanie różnic w poziomie rozwoju regionów łącznie z obszarami wiejskimi przez działania prowadzące do zwiększenia spójności społeczno-ekonomicznej. Narzędziem
 • plan Mansholta - (Memorandum ds. reformy rolnictwa we Wspólnocie Europejskiej) pierwsze memorandum dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej przedstawione w roku 1968 przez Sicco L. Mansholta, ministra rolnictwa
 • polityki Unii Europejskiej - traktaty ustanawiające Wspólnotę Europejską dały podstawy państwom członkowskim do podjęcia wspólnych działań w wielu dziedzinach. W ten sposób wykształciły się szczegółowe obszary aktywności i

Tłumaczenia językowe

 • action replay - action replay [wym. äkszn riplej] bryt.ang., dosł. 'odtworzenie akcji', odtworzenie za pomocą magnetowidu najważniejszych momentów meczu a. in. zawodów sport. lub in. wydarzeń (amer. instant replay
 • konstatacja -  konstatacja stwierdzenie, ustalenie faktu. konstatować. Etym. - fr. constatation 'stwierdzenie' od constater 'stwierdzać' z łac. constat 'jest oczywiste' od constare 'być

Komputerowy bełkot

 • MAPI - Interfejs programowy aplikacji poczty lub wiadomości. Otwarty, wszechstronny interfejs obsługi wiadomości używany przez programistów do tworzenia aplikacji wymiany wiadomości i aplikacji grup
 • UCS -
 • QPSX -
 • CC -

Słownik inwestora

 • Warrant opcyjny - Instrument uprawniający nabywcę do otrzymania różnicy pomiędzy ceną
 • Bank komercyjny, bank handlowy - Typ banku, który w oparciu o przyjęte depozyty oraz środki uzyskane z
 • Rezerwy obowiązkowe - wyznaczona przez bank centralny obowiązkowa wpłata na rachunek banku
 • Harmonogram spłat - Rozłożenie spłaty rat leasingowych w czasie z dokładnym określeniem
 • Przelew - Usługa przekazania środków na podstawie dyspozycji klienta na
Ubezpieczenia
 • Cesja wierzytelności - Stosowana jako zabezpieczenie kredytu. Polega na zabezpieczeniu
 • Ceduła giełdowa - urzędowy dokument przedstawiający listę papierów wartościowych
 • Czek - pisemny dokument, za pomocą którego posiadacz funduszy zdeponowanych
 • Świadectwo imienne - dokument wystawiany posiadaczowi waloru imiennego, aby mógł udowodnić
 • Emisja pieniądza - tworzenie pieniądz przez system bankowy i instytucje finansowe