Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Europejskiej unii budżetu konstrukcji przy zasady Definicja są uwzględniane przy konstrukcji budżetu ogólnego. Podstawą prawną w tym względzie są art. 199209 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą
  • Co to jest Policji urząd europejski Definicja traktatu z Maastricht, rozwiniętych następnie poprzez traktat z Amsterdamu, w myśl którego Porada UE popiera współpracę policyjną krajów członkowskich UE za
  • Co to jest Tens Definicja Transeuropejskie Sieci Transportowe
  • Co to jest Partnerstwa zasada Definicja regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy konieczność ścisłej współpracy pomiędzy Komisją Europejską a odpowiednimi strukturami władzy (krajowej

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Ghostword Tłumaczenie widmo, zawdzięczający swe stworzenie omyłce środka przekazu (błędowi drukarskiemu, przejęzyczeniu się i tak dalej). ghostwriter [wym. goustrajter] osoba pisząca teksty (zwł. przemówień) dla innej
  • Co znaczy Drom Tłumaczenie linia, prosta; tor (wyścigowy); wyścig; plac, pole przygotowane, urządzone do szczególnych celów.   Etym. - gr. drómos 'bieg; tor wyścigowy'; por. aerodrom; hipodrom; kosmodrom; loksodroma

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.