Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest System Zarządzania i Audytu Środowiskowego Definicja środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady UE z 29 czerwca 1993 (1836/93/EWG). Jego celem jest
  • Co to jest Schausa Memorandum Definicja zasady i cele wspólnej polityki transportowej. Zakładał zniesienie barier i powstanie jednolitego rynku transportowego, zapewnienie swobody świadczenia usług
  • Co to jest Józef Retinger Definicja literatury, polityk. W wieku dwudziestu lat został najmłodszym doktorem literatury w Europie. W trakcie studiów w Paryżu zetknął się po raz pierwszy z ideą
  • Co to jest Ii Oisin Definicja 2002, dotyczący wspierania, wymiany, kształcenia i dokształcania i współpracy organów ścigania, uruchomiony na podstawie decyzji Rady UE z 28 czerwca 2001

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Procesverbal Tłumaczenie protokół.   Etym. - fr. 'protokół (zebrania; policyjny)'; procés 'mechanizm (sąd.)' od śrdw.łac. processus 'jp.' z łac. zobacz 'mechanizm; verbal 'ustny; słowny' z późn.łac. verbalis, zobacz
  • Co znaczy Kantata Tłumaczenie ewent. chór i orkiestrę, złożony zwykle z kilku oddzielnych części (XVII-XVIII w.; XX w.).   Etym. - wł. (musica) cantata '(muzyka) śpiewana'; cantata 'jw.' z łac. cantare 'śpiewać' od canere, zobacz

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.