Definicje i pojęcia UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Współpraca bliższa Definicja elastyczność integracyjna wychodząca naprzeciw dążeniom krajów, które chciałyby w określonej dziedzinie integracji europejskiej nawiązać bliższą współpracę
  • Co to jest Młodzież Definicja młodzieży uczestniczącej w kształceniu pozaszkolnym, a więc edukacji nieformalnej. Cele to: przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów zakorzenionych w
  • Co to jest Rolnictwie w gwarancji i orientacji fundusz europejski Definicja Garantie Agricole, FEOGA; ang. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, EAGGF) jeden z Funduszy Strukturalnych Wspólnoty, utworzony w 1964 na mocy
  • Co to jest Eurodolary Definicja poprzez banki europejskie, to są jednak operacje niepodlegające normom i procedurom takim, jakie funkcjonują na krajowym rynku dolarowym w Stanach

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Misja Tłumaczenie do spełnienia; odpowiedzialne zlecenie do wykonania; delegacja wysłana (za granicę) w specjalnym celu; przedstawicielstwo dypl. o specjalnym zakresie działania; grupa misjonarzy, duchownych chrześc
  • Co znaczy Iaido Tłumaczenie   iaido japońska forma szermierki na szable lekko zagięte u końca.   Etym. - jap., z iai 'wyciągnięcie miecza', do 'droga

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.