Organizacje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Wsparcia program ramowy Definicja Support Framework, CSF) jest ogólnym planem warunkującym uzyskanie pomocy w danym państwie członkowskim ze środków polityki regionalnej i strukturalnej
  • Co to jest Europejskie układy Definicja Europejską i ich krajami członkowskimi, były zawierane od 1991 z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Mają umożliwić tym krajom uczestnictwo w procesie
  • Co to jest Universitas akademickiej kultury fundacja Definicja Wrocławskiego, jej celem jest wspieranie inicjatyw kulturalnych, naukowych, sportowych i turystycznych; w 1999 otrzymała rządowy certyfikat na prowadzenie
  • Co to jest Daphne Definicja dotyczący środków prewencyjnych w walce z przemocą wobec dzieci, młodzieży i kobiet, uruchomiony na podstawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 24

Tłumaczenia językowe

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Się zreflektować Tłumaczenie nbsp; zreflektować się zobacz reflektować
  • Co znaczy Protekcja Tłumaczenie opieka osoby wpływowej; por. faworytyzm.   protekcjonizm gospodarczy - polityka ochrony przemysłu krajowego przed konkurencją zagraniczną poprzez wysokie (protekcyjne) cła przywozowe i premie

Definicje komputerowe

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.