pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest polityka oświatowa Definicja dziedzin aktywności Wspólnoty Europejskiej. Jej celem jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia poziomu kształcenia ogólnego i zawodowego
  • Co to jest programy ramowe Unii Europejskiej Definicja narzędziem służącym do prowadzenia polityki naukowej i wdrażania postępu technicznego. W wieloletnim programie ramowym określa się przewidywane do osiągnięcia
  • Co to jest Komisja Ochrony Środowiska Definicja Ochrony Konsumentów) funkcjonująca w ramach Parlamentu Europejskiego organizacja zajmująca się ochroną środowiska, powołana w roku 1973. Grono ekspertów
  • Co to jest Europa koncentrycznych kręgów Definicja Maastricht, wskazująca na sposobność stopniowego realizowania poprzez poszczególne państwa zapisanej w nim Unii Gospodarczej i Walutowej. Jej pojawienie się

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy matryca Tłumaczenie odlewania czcionek; forma kartonowa odciśnięta ze złożonej kolumny druk.; techn. forma do kształtowania elementów kutych, tłoczonych i tym podobne matrykuła legitymacja studenta a. ucznia; hist. spis
  • Co znaczy kabat Tłumaczenie XVII w., męskie (także wojsk.) a. żeńskie, rodzaj kurtki a. kaftana z barchanu, kitajki, płótna, atłasu, adamaszku, łosiowej skóry a. zamszu podbitej podszewką a. futrem, bramowanej aksamitem

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.