Organizacje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

Tłumaczenia językowe

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Konglomerat Tłumaczenie skupisko, mechaniczne połączenie różnych części a. elementów; chem., techn., geol. zlepieniec; ekon. korporacja (towarzystwo) przem.handl., gł. amer.) dążąca do szybkiego rozrostu w drodze
  • Co znaczy Terytorium Tłumaczenie określonych granicach; region geograficzny podlegający władzy jakiegoś państwa, państwo zależny (na przykład posiadłość kolonialna) posiadający pewną autonomię; w stanach zjednoczonych ameryki

Definicje komputerowe

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.