Organizacje UE

 • procedura współpracy - tryb tworzenia prawa wspólnotowego wprowadzony na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego stanowiący jednocześnie pierwszą próbę zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego w procesie ustawodawczym. Po
 • LIBID - (ang. London Interbank Bid Rate) stopa procentowa, po której jest rozliczany depozyt złożony przez uznany bank londyński w innym banku londyńskim w danym momencie. Stopa ta jest zawsze niższa niż
 • PSE - wskaźniki stopnia wsparcia producenta
 • TACIS - (ang. Technical Assistance for the Commonwealth of Independent State) program pomocy technicznej Unii Europejskiej, utworzony w 1990, zorientowany na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla państw

Tłumaczenia językowe

 • agitacja -  agitacja oddziaływanie na opinię w celu jednania zwolenników dla jakiejś sprawy, idei, poglądu. agitator. Etym. - łac. agitator 'poganiacz' od agitare 'poganiać; poruszać
 • dural -  duralumin(ium), dural, stop glinu z miedzią, magnezem i manganem, twardy i b. lekki, używany gł. w produkcji samolotów. Etym. - zob. dur; aluminium

Komputerowy bełkot

 • method -
 • destination file -
 • replication - Kopiowanie zawartości lub metabazy, albo obu tych elementów, z jednego węzła serwerów na drugi. Kopiowanie to można przeprowadzać samodzielnie lub automatycznie przy użyciu oprogramowania
 • fiber -

Słownik inwestora

 • Ryzyko walutowe - Jest to ryzyko na które narażone są firmy posiadające zobowiązania
 • Rozproszenie akcji - Jeden z warunków dopuszczeniowych wymagana regulaminem giełdy
 • Rating - Ocena jakości papierów wartościowych emitowanych przez emitentów
 • Wskaźnik Sharpe - Wskaźnik ten oparty jest na teorii portfelowej. Oblicza się go jako
 • Straits Times Industrial - Indeks zawierajacy 30 spółek - blue chips z giełdy singapurskiej
Ubezpieczenia