pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Refoulement Non Zasada Definicja uchodźcy, sformułowany w konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Odpowiednio z tą zasadą ?Xadne kraj będące stroną konwencji nie może uchodźcy wydalić albo
  • Co to jest Przedakcesyjne Fundusze Definicja UE z przeznaczeniem na podejmowanie działań mających na celu przygotowanie się do wypełniania warunków członkostwa. Najwcześniej uruchomionym f.p. był program
  • Co to jest Eaggf Definicja Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie
  • Co to jest Niemen Euroregion Definicja podpisanej 6 czerwca 1997 w Augustowie (ówczesne woj. suwalskie) poprzez przedstawicieli regionów przygranicznych Polski, Litwy (Alytus, Mariampol) i Białorusi

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Retusz Tłumaczenie rysunku (oryginału, negatywu, diapozytywu) poprzez dorysowywanie, podmalowywanie a. usunięcie pewnych szczegółów; przen. art. drobne, ostateczne poprawki, korekty. Etym. - fr. retouche 'jw
  • Co znaczy Salangana Tłumaczenie salangana zool. chiński krewniak jerzyków, którego gniazda (tak zwany jaskółcze gniazda) uważane są w Chinach za smakołyk. Etym. - fr. salangane 'jw.' z jęz. tag i bisajan salangan 'jp

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.