Organizacje UE

 • JRC - Wspólne Centrum Badawcze
 • polityka w zakresie młodzieży - stanowi sferę suwerenności państw członkowskich i nie jest traktowana jako oddzielny sektor działań Unii Europejskiej. Mieści się natomiast w zakresie wielu innych polityk, w których młodzież jest
 • Włochy - Republika Włoska (Repubblica Italiana), państwo w południowej Europie, w basenie Morza Śródziemnego, leżące na Półwyspie Apenińskim i wyspach. Największe z nich to Sycylia i Sardynia. Graniczy z
 • jurysdykcja w sprawach cywilnych i handlowych - zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych prawa wspólnotowego, osoby, które mają miejsce

Tłumaczenia językowe

 • tipi -  tipi stożkowaty namiot Indian amer., używany dawn. zwł. przez Indian prerii, składający się ze szkieletu ze słupków, pokrytego zazw. skórami. Etym. - amer.ang. 'jw.' z jęz
 • kumys -  kumys sfermentowane mleko klaczy a. oślicy, używane jako napój przez koczowników Azji Śr. Etym. - ros. 'jw.' z tur. kumyz 'jw.'

Komputerowy bełkot

Słownik inwestora

 • Prawa pochodne - Instrumenty, których cena zależy bezpośrednio od ceny lub wartości
 • Czek zblokowany - Czek odwołany lub zatrzymany przez wydającego. Odwołanie w terminie
 • CRM - (z ang. Customer Relationship Management) System Zarządzania
 • Dyskonto - W kredytach dyskontowych jest to kwota, o którą bank pomniejsza
 • Deflacja - Jest to zjawisko odwrotne do inflacji. Deflacja objawia się obniżką
Ubezpieczenia
 • Dług - zobowiązanie podjęte wobec osoby drugiej, w wyniku którego staje się
 • Aneks - Zmiana warunków umowy dokonana w formie pisemnej. Aneks podpisywany
 • Obligacja indeksowana - obligacja, której oprocentowanie lub (i) cena wykupu zmieniają się w
 • Wynik finansowy przedsiębiorstwa - różnica pomiędzy przychodem osiągniętym w określonym czasie a
 • Finanse - ogól zjawisk ekonomicznych związanych z obrotem pieniądza