Organizacje UE

  • Wspólnota Państw Karaibskich - organizacja łącząca dwadzieścia cztery kraje regionu Morza Karaibskiego, utworzona 24 lipca 1994 w Cartagenie (Kolumbia). Prace nad powołaniem jej do życia zaczęły się w 1993, a ideą przewodnią stało
  • partie polityczne w Unii Europejskiej - poza partiami istniejącymi w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej działają na terenie Europy ugrupowania polityczne, będące zbiorem bliskich sobie ideowo partii krajowych. Ich konsolidacji
  • polityka finansowa Unii Europejskiej - zmierza do wzmocnienia pozycji Wspólnoty w międzynarodowym systemie finansowym, przyczynia się także do dynamicznego rozwoju oferty usług finansowych skierowanych do podmiotów gospodarczych i
  • Komisja Ochrony Środowiska - (właśc. Komisja Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów) funkcjonująca w ramach Parlamentu Europejskiego instytucja zajmująca się ochroną środowiska, powołana w roku 1973. Grono specjalistów

Tłumaczenia językowe

  • Numeri -  Numeri Księga Liczb, 4. księga biblijnego Pięcioksięgu; por. Genesis. Etym. - łac. l.mn. od numerus 'liczba'; od spisu ludności, zawartego w pierwszych rozdziałach księgi; por
  • treponematozy -  treponematozy, krętkowice, med. choroby zakaźne (jak pinta, frambezja, bejel, kiła) rozpowszechnione gł. w krajach (pod)zwrotnikowych, wywoływane przez krętki (treponemy). Etym. -&

Komputerowy bełkot

  • COB -
  • kategoria 2 - Kategoria kabli miedzianych dla sieci komputerowych. Została ujęta w specyfikacji EIA/TIA w kilka grup , w których przydatność do transmisji określa się w MHz. Neekranowana skrętka ,szybkość
  • Display pane -
  • CPT -

Słownik inwestora

Ubezpieczenia