pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Nysa Euroregion Definicja zasięgiem objął tereny przygraniczne Polski (trzydzieści pięć gmin ówczesnych województwa jeleniogórskiego i cztery gminy województwa zielonogórskiego i trzy
  • Co to jest Społeczny Ekonomiczno Komitet Definicja reprezentację różnym grupom społecznym i gospodarczym (rolnikom, producentom, rzemieślnikom) we Wspólnocie Europejskiej. Członków wyznacza Porada UE na cztery
  • Co to jest Comett Definicja program wspólnotowy powołany w 1985 w celu umacniania współpracy pomiędzy przemysłem i uczelniami w dziedzinie nauki w technologiach wysoko zaawansowanych
  • Co to jest Europy Regionów Zgromadzenie Definicja powyżej dwieście regionów europejskich, prowadząca działania zmierzające do rozwoju współpracy pomiędzy regionami i wzmocnienia ich roli w strukturach

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy Ippon Tłumaczenie ippon jap., dosł. 'pkt.'; zdobycie całego punktu w dżudo, odpowiednik nokautu w boksie
  • Co znaczy Aih Tłumaczenie AIH inicjały wyrazów z angielskiego:: artificial insemination aby husband 'sztuczne zapłodnienie poprzez małżonka' (1966); por. AID

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.