pojęcia definicje gotowce do co to jest
Co to jest, co to znaczy? Gotowe rozwiązania zadania domowego ze szkoły - definicja, pojęcie.

Słownik i definicje UE

Lista instytucji UE, wszystkie organizacje dotyczące Unii Europejskiej.

  • Co to jest Współpraca Ekonomiczna Państw Morza Czarnego Definicja Cooperation, BSEC) ugrupowanie regionalne utworzone z inicjatywy Turcji opierając się na deklaracji podpisanej w Istambule 25 czerwca 1992 poprzez jedenaście
  • Co to jest Komitet Regionów Definicja Regions, CR) organizacja Wspólnoty Europejskiej powołana do życia na mocy Traktatu o UE. Zaczął swą działalność w 1994. Stanowi reprezentację powyżej dwustu
  • Co to jest Arion Definicja funkcjonująca w państwach UE od 1976 jako oddzielny program. W jego ramach organizowane są krótkie wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie
  • Co to jest Adult Education Definicja kształcenie dorosłych

Tłumaczenia językowe, znaczenie definicji

Co to znaczy? Jak to tłumaczyć? Co to oznacza? Tłumaczenia wyrazów i zwrotów.

  • Co znaczy die in Tłumaczenie demonstracja uliczna, której uczestnicy leżą niby trupy, odgrywając konsekwencje działania broni masowej zagłady a. urządzeń przemysłowych albo komunikacyjnych niebezpiecznych dla zdrowia ludności
  • Co znaczy prosciutto Tłumaczenie wędzona, przyprawiona ziołami szynka wieprzowa. Etym. - wł. 'jw.' z dawn. wł. presciutto; zobacz pre-; -sciutto od ?Xac. exsuctus 'wysuszony; wyssany' p.p. od exsugere 'wyssać'; zobacz eks-; sugere

Definicje komputerowe, słownik informatyka

Pojęcia z informatyki, definicje informatyczne. Wyjaśnienia od najlepszego informatyka.