emocjonalna konwergencja co to jest
Emocjonalna Konwergencja, Engram, Ego, Elektromiografia, Empatia, Ejdetyzm, Eudajmonizm, Estrogeny.

Definicje z psychologii na E

 • Definicja Podejście Enaktywne Co to jest zachodzącym w mózgu czy w umyśle, ale rodzajem umiejętnej aktywności. Nasza umiejętność do spostrzegania wymaga posiadania zmysłowo
 • Definicja Rozmiar Efektu Co to jest statystyczna miara siły związku pomiędzy dwiema zmiennymi
 • Definicja Optymizm Ekspansywny Co to jest  – wiara w efekt
 • Definicja Eros Co to jest sporo typów miłości wyróżniane już poprzez Greków, a opisane wnikliwie w typologii opracowanej poprzez socjologa Johna Lee. Psychologowie
 • Definicja Empatyczne rozumienie i komunikowanie Co to jest z głownych czynników decyzyjnych o skutecznym pomaganiu. Obejmuje cztery aspekty: a) umiejętność terapeuty do tworzenia trafnych wyobrażeń
 • Definicja Ekstrawersja Co to jest impulsywność i śmiałość. Przeciwieństwem jest introwersja. Typowy ekstrawertyk działa, poszukuje mocnych wrażeń, jest ożywiony, towarzyski
 • Definicja Kompleks Edypa Co to jest i stłumione marzenie seksualnego związku z rodzicem płci przeciwnej, a zarazem chęć pozbycia się rodzica tej samej płci jako rywala
 • Definicja Reaktywność Emocjonalna Co to jest do intensywnego reagowania na bodźce wywołujące emocje, wyrażająca się w dużej wrażliwości i niskiej odporności emocjonalnej
 • Definicja Estrogeny Co to jest produkowane poprzez jajniki, a również w niewielkich ilościach poprzez jądra i korę nadnerczy. Są odpowiedzialne pomiędzy innymi za postęp
 • Definicja Eudajmonizm Co to jest „mający dobrego ducha”) to jest pogląd etyczny, głoszący, Iż osiągnięcie szczęścia jest najwyższym dobrem i ostatecznym celem każdego
 • Definicja Ejdetyzm Co to jest to umiejętność do przeżywania wyobrażeń w sposób tak wyrazisty, jak zdarzeń realnych, a również umiejętność do przechowywania w umyśle
 • Definicja Empatia Co to jest umiejętność do podzielania czyjegoś stanu psychicznego, odczuwania tego, co obecnie czuje druga osoba. Nie mniej jednak, jak pisze Nancy
 • Definicja Elektromiografia Co to jest mięśni dzięki urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne, a więc elektromiografu. W medycynie elektromiografia jest fundamentalnym
 • Definicja Ego Co to jest znaczenie zależnie od koncepcji, w jakiej jest stosowany. W fundamentalnym, neutralnym znaczeniu odnosi się do „ja” pojmowanego jako
 • Definicja Engram Co to jest ten wprowadził prawie sto lat temu niemiecki biolog Richard Semon. Istniały przeciwstawne poglądy na temat tego, czy ślady pamięciowe
 • Definicja Konwergencja Emocjonalna Co to jest to upodobnienie emocji przeżywanych poprzez osoby regularnie przebywające wspólnie. Psychologowie społeczni Dacher Keltner i Cameron

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Emocjonalna Konwergencja, Engram, Ego, Elektromiografia, Empatia, Ejdetyzm, Eudajmonizm, Estrogeny, Emocjonalna Reaktywność, Edypa Kompleks, Ekstrawersja co to jest.

Słownik Emocjonalna Konwergencja, Engram, Ego, Elektromiografia co to znaczy.