co to jest
Res, .ref, .rec, .rec, .rc, .raw, .rat, .ram, Rz, Rxd, Rx, Rwm, Rwin, R/w, Rvi, Rva, Ruting, Run.

Skrót informatyczny, akronim komputerowy na R


Co to znaczy - Słownik informatyki

Definicje z programowania, tworzenia stron internetowych. Skrót i akronim informatyczny. Co oznacza z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Res, .ref, .rec, .rec, .rc, .raw, .rat, .ram, Rz, Rxd, Rx, Rwm, Rwin, R/w, Rvi, Rva, Ruting, Run Time, Running Head, Run, Run, Run, Ruler, Rule, Rubbish, Ru co to jest.

Słownik Res, .ref, .rec, .rec, .rc, .raw, .rat, .ram, Rz, Rxd, Rx co to znaczy.