acqu communautaire co to jest
Co oznacza acquis communautaire: na który składają się ich prawny porządek i zasady i orzecznictwo.

Czy przydatne?

Czym jest acquis communautaire

Definicja z ang. acquis communautaire, z niem. acquis communautaire.

Definicja: majątek prawny Wspólnoty Europejskiej, na który składają się ich prawny porządek i zasady i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji. Każde kraj członkowskie UE i przystępujące do niej musi przyjąć a.c. do akceptacji. Zobacz także prawo wspólnotowe, wspólne wykonywanie suwerenności

Czym jest acquis communautaire znaczenie w Słownik na A .