av komji europejskiej co to jest
Co oznacza avis Komisji Europejskiej: mniemanie, porada, powiadomienie) recenzja Komisji.

Czy przydatne?

Czym jest avis Komisji Europejskiej

Definicja z ang. avis of the European Commission, z niem. avis von der Europäischen Kommission.

Definicja: (z łaciny avis symbol, franc. zdanie, mniemanie, porada, powiadomienie) recenzja Komisji Europejskiej w kwestii zgłaszanych wniosków, między innymi o członkostwo w UE. Takie a. zostało przedstawione w lipcu 1997 odnosząc się do wniosków krajów Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi Polski. Stanowiło ono część przygotowanej poprzez Komisję Agendy 2000. Ogólna ocena na temat Polski była pozytywna. W dziedzinie mierników politycznych oceniono, że Polska jest państwem demokratycznym, o stabilnym systemie instytucjonalnym, działającym odpowiednio z prawem i respektującym prawa człowieka. Stwierdzono także, Iż to jest mechanizm sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej, jednak należy zreformować mechanizm ubezpieczeń, rozwinąć obszar usług finansowych, zmodernizować przemysł ciężki i rolnictwo. Uznano także, Iż Polska wdraża etapowo prawo wspólnotowe, aczkolwiek należy ten mechanizm przyspieszyć, aby umożliwić całkowite przyjęcie acquis communautaire warunkujące członkostwo w UE. Krytycznie oceniono z kolei infrastrukturę w dziedzinie telekomunikacji, tempo prywatyzacji i wdrażania prawa. Chociaż ogólnie w średnioterminowej perspektywie Komisja widziała sposobność wywiązania się ze wszystkich zobowiązań dostosowawczych, co umożliwiło jej rekomendowanie Polski w ekipie krajów gotowych do podjęcia negocjacji

Czym jest avis Komisji Europejskiej znaczenie w Słownik na A .