beneluks co to jest
Co oznacza Beneluks: Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej.

Czy przydatne?

Czym jest Beneluks

Definicja z ang. Benelux, z niem. Benelux.

Definicja: nazwa zbiorowa Belgii, Holandii (Nederland) i Luksemburga, które zawarły układy prowadzące do ścisłej współpracy gospodarczej: unia ekonomiczna pomiędzy Belgią i Luksemburgiem z 1921, unia celna z 1948. Unia Gospodarcza B. z 1958 (rozpoczęła działalność od listopada 1960) spowodowała wprowadzenie swobodnego przepływu towarów, kapitału i ludzi, uzgodnienie wspólnej polityki wobec krajów trzecich, stworzenie wewnętrznych struktur instytucjonalnych: Komitetu Ministerialnego, Porady Międzyparlamentarnej złożonej z przedstawicieli trzech krajów, Porady Unii Gospodarczej, Komisji, Sekretariatu Generalnego i Sądu Rozjemczego. Państwa B. były członkami-założycielami Wspólnoty Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej

Czym jest Beneluks znaczenie w Słownik na B .