brytyjski rabat co to jest
Co oznacza brytyjski rabat: wysokości składki wpłacanej poprzez Ogromną Brytanię do budżetu.

Czy przydatne?

Czym jest brytyjski rabat

Definicja z ang. British rebate, z niem. Briten-Rabatt.

Definicja: korekta (pomniejszenie) odnosząc się do wysokości składki wpłacanej poprzez Ogromną Brytanię do budżetu ogólnego UE. Ogromna Brytania uzasadniała, że w jej przypadku istnieje spora dysproporcja pomiędzy wysokością świadczeń na rzecz budżetu a wysokością pozyskiwanych z niego środków. Drastyczna nierównowaga wynikała z faktu, że Ogromna Brytania wpłacała znaczące stawki z tytułu ceł i innych opłat importowych i z tytułu podatku VAT. Było to szczególnie widoczne w dziedzinie wpłacanych kwot związanych z importem produktów rolnych, gdyż Ogromna Brytania była i jest jednym z największych importerów netto we Wspólnocie produktów rolnych. Równocześnie, z racji na specyfikę swojej gospodarki, otrzymywała relatywnie niewielkie wsparcie w ramach prowadzonej Wspólnej Polityki Rolnej. W rezultacie została przyznana ulga w formie zwrotu części różnicy pomiędzy jej wpłatami i otrzymywanymi z budżetu ogólnego transferami. Kompensata dla Ogromnej Brytanii jest finansowana poprzez pozostałe państwa członkowskie UE. Również Niemcy, z racji na znaczną wysokość wpłat do budżetu ogólnego, uzyskały pomniejszenie o jedną trzecią udziału w finansowaniu wydatków b.r

Czym jest brytyjski rabat znaczenie w Słownik na B .