budżet unii europejskiej co to jest
Co oznacza budżet Unii Europejskiej: strukturę kosztów i źródła ich finansowania. B. UE złożona.

Czy przydatne?

Czym jest budżet Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union budget, z niem. EU-Haushalt.

Definicja: plan finansowy obejmujący rozmiar i strukturę kosztów i źródła ich finansowania. B. UE złożona jest z b. ogólnego (general budget) i b. operacyjnego (operating budget) i innych środków finansowych, które nie są objęte bezpośrednio b. Charakterystyczna właściwość b.UE : brak możliwości wystąpienia deficytu budżetowego. W rezultacie b. ten zawsze musi być zrównoważony. B. ogólny realizuje polityki UE przewidziane traktatem rzymskim (raczej funkcjonowanie WE, przedtem EWG) i finansuje opłaty administracyjne instytucji unijnych. B. operacyjny realizuje zadania wynikające z traktatu paryskiego, raczej dotyczące finansowania EWWiS. Zobacz Europejski Fundusz Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny

Czym jest budżet Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na B .