co to jest
Co oznacza CE: umieszczany na produktach symbol potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami.

Czy przydatne?

Czym jest CE

Definicja z ang. CE, z niem. CE.

Definicja: (franc. conformite européenne) umieszczany na produktach symbol potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami instrukcji Nowego Podejścia. Oznaczenie znakiem CE symbolizuje odpowiedzialność wytwórcy za dany wytwór, a żaden państwo członkowski nie może wprowadzić zakazu dopuszczenia i użytkowania tego wyrobu na własnym rynku, chyba Iż udowodni, że procedura znakowania wyrobu została przeprowadzona niezgodnie z obowiązującymi regulacjami albo istnieje podstawa do wykorzystania klauzuli ochronnej opierając się na art. 30 Traktatu o WE, jest to w wypadku, gdy wymagają tego względy moralności publicznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochrona zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin, ochrona narodowych dóbr kultury i wartości artystycznych, historycznych albo archeologicznych i ochrona własności przemysłowej i handlowej. Zobacz także Nowe Podejście, Globalne Podejście

Czym jest CE znaczenie w Słownik na C .