centrum informacji co to jest
Co oznacza Centrum Informacji Europejskiej: jego kluczowym zadaniem jest informowanie na temat.

Czy przydatne?

Czym jest Centrum Informacji Europejskiej

Definicja z ang. European Information Centre, z niem. Europäisches Informationszentrum.

Definicja: powołane zostało w 1997 w Warszawie, jego kluczowym zadaniem jest informowanie na temat historii UE, funkcjonowania instytucji wspólnotowych, przewidywanych wydatków i korzyści przystąpienia Polski do UE, przebiegu negocjacji, programów wspólnotowych i wspólnych polityk (rolnej, regionalnej, zagranicznej i bezpieczeństwa, handlowej). CIE udostępnia także publikacje, teksty prawa wspólnotowego i ich tłumaczenia na j. polski. Wspólnie z CIE powołano sieć regionalnych centrów informacji europejskiej

Czym jest Centrum Informacji znaczenie w Słownik na C .