deputies co to jest
Co oznacza deputies: dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji.

Czy przydatne?

Czym jest deputies

Definicja z ang. Deputies, z niem. Abgeordneten.

Definicja: (z angielskiego: zastępcy) jeden z dwóch szczebli, na których toczą się obrady Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. Poziom d. znaczy spotkanie zastępców szefów delegacji, a więc ambasadorów krajów członkowskich UE (COREPER), i głównych negocjatorów krajów kandydujących. Określenia zawarte na szczeblu d. są w dalszym ciągu zatwierdzane na spotkaniu szefów delegacji: ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich i kandydujących. Pierwsze spotkanie na poziomie d. odbyło się 2324 kwietnia 1998, ustalono wówczas zasady prowadzenia negocjacji, które mówiły, Iż: stanowisko jednej strony w obrębie jednego obszaru negocjacyjnego nie może wpływać na stanowisko w innym obszarze, prośbę o moment przejściowy złożyć może zarówno państwo kandydujący, jak i członkowski i Iż uzgodnienia w poszczególnych rozdziałach należy uznać za czasowe do momentu zakończenia całego procesu negocjacji

Czym jest deputies znaczenie w Słownik na D .