ippc dyrektywa co to jest
Co oznacza Dyrektywa IPPC: Prevention and Control) instrukcja Porady 96/61/EWG z 24 września 1996 w.

Czy przydatne?

Czym jest Dyrektywa IPPC

Definicja z ang. The IPPC Directive, z niem. Die IVU-Richtlinie.

Definicja: (z angielskiego: Integrated Polution Prevention and Control) instrukcja Porady 96/61/EWG z 24 września 1996 w kwestii zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i kontroli zanieczyszczeń w ochronie środowiska. Ustala warunki i procedury wydawania zintegrowanych pozwoleń ekologicznych dla przemysłu. Pozwolenia te, określające dopuszczalną rozmiar emisji zanieczyszczeń, wydawane są w oparciu o poziom stosowanej technologii, położenie geograficzne zakładu i lokalne uwarunkowania środowiskowe. Zobacz także BAT, polityka ochrony środowiska

Czym jest Dyrektywa IPPC znaczenie w Słownik na D .