europejska federacja co to jest
Co oznacza federacja europejska: jedna z koncepcji wysuwanych w ramach procesu integracji.

Czy przydatne?

Czym jest federacja europejska

Definicja z ang. European federation, z niem. Europäische Föderation.

Definicja: (z łaciny foederatio sprzymierzenie) jedna z koncepcji wysuwanych w ramach procesu integracji europejskiej jako możliwy w przyszłości schemat polityczny zjednoczonej Europy. Odwołuje się do formy państwa związkowego, gdzie państwa wchodzące w jego skład przekazują część swych suwerennych praw na szczebel ponadnarodowy. Władza jest rozdzielona pomiędzy parlament i rząd federalny (centralny) i parlamenty i rządy państw członkowskich. Do zastrzeżonych dla władz federalnych obszarów polityki należy polityka zagraniczna, obronna, monetarna. Państwa członkowskie dysponują autonomią polityczną. Na straży ich uprawnień stoją wyższe izby parlamentów, gdzie państwa członkowskie mają równe reprezentacje, sądy konstytucyjne rozstrzygające duży, szczególne procedury decyzyjne zapobiegające dominacji władz centralnych albo jednego państwie nad pozostałymi. Federacjami są takie państwa, jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Indie, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia. F. jest metodą państwa, która może zapobiegać potencjalnym konfliktom etnicznym w krajach wielonarodowych (Szwajcaria, Belgia) czy równoważyć interesy państw poczuwających się do częściowej odrębności państwowej z racji na tradycje historyczne, jednak także dysponujących wysokim stopniem poczucia jedności ze sobą (Niemcy, USA). Warunkiem jest dobrowolność stowarzyszenia i przekonanie o korzyściach, przykładami niepowodzenia przy odgórnej realizacji f. jest rozpad ZSRR, Jugosławii, Czechosłowacji. Zobacz także Europa Regionów, Europa Ojczyzna

Czym jest federacja europejska znaczenie w Słownik na F .