przedakcesyjne fundusze co to jest
Co oznacza fundusze przedakcesyjne: UE z przeznaczeniem na podejmowanie działań mających na celu.

Czy przydatne?

Czym jest fundusze przedakcesyjne

Definicja z ang. pre-accession funds, z niem. Heranführungshilfen.

Definicja: fundusze nadane krajom kandydującym do UE z przeznaczeniem na podejmowanie działań mających na celu przygotowanie się do wypełniania warunków członkostwa. Najwcześniej uruchomionym f.p. był program PHARE, który funkcjonuje od 1990. Odpowiednio z decyzjami podjętymi w trakcie szczytu UE w Berlinie i zawartymi w Agendzie 2000 pomoc przeakcesyjna w 200006 została znacząco powiększona. Od 2000 wszystkie państwa kandydujące uprawnione są do korzystania z trzech f.p.: PHARE, SAPARD i ISPA. Łączna rozmiar środków przydzielonych dla państw kandydujących wynosi 3,12 mld euro rocznie. Rozmiar wsparcia dla poszczególnych państw uzależniona jest od liczby ludności, wysokości PKB przypadającej na jednego mieszkańca, umiejętności zastosowania pomocy i postępów w przygotowaniu do członkostwa. F.p. są sprawdzianem zdolności polskich samorządów w pozyskiwaniu unijnych funduszy i przygotowaniem się do odbioru znacząco większej pomocy w ramach Funduszy Strukturalnych. Realizacja projektu zakwalifikowanego do finansowania w ramach f.p. wymaga współfinansowania ze strony beneficjanta. W zależności od rodzaju pomocy wkład własny nie może być mniejszy niż 25% całości wydatków przydzielonych na finansowanie projektu. W chwili przystąpienia państwie kandydującego do UE traci on prawo do korzystania z f.p., uzyskując jednak dostęp do Funduszy Strukturalnych

Czym jest fundusze przedakcesyjne znaczenie w Słownik na F .