strukturalne fundusze co to jest
Co oznacza Fundusze Strukturalne: środki finansowe skoncentrowane w formie szczególnych funduszy.

Czy przydatne?

Czym jest Fundusze Strukturalne

Definicja z ang. Structural funds, z niem. Strukturfonds.

Definicja: (z angielskiego: Structural Funds, SF) środki finansowe skoncentrowane w formie szczególnych funduszy, używane do realizacji głównych celów polityki regionalnej i strukturalnej UE. Kluczowe pole oddziaływania FS powiązane jest z procesami restrukturyzacji, modernizacji i podnoszenia konkurencyjności regionalnych mechanizmów gospodarczych i wybranych sektorów poszczególnych gospodarek. FS są głównymi narzędziami polityki strukturalnej prowadzonej poprzez Wspólnotę. W 95% ich środki są przeznaczane na finansowanie różnych programów krajowych, z kolei 5% przeznacza się na realizację inicjatyw wspólnotowych. Całkowita wartość środków skoncentrowanych w formie FS w momencie 200006 wynosi 195 mld euro. FS obejmują: Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnictwa i Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa

Czym jest Fundusze Strukturalne znaczenie w Słownik na F .