imigracja co to jest
Co oznacza imigracja: przybycie do jakiegoś obcego państwie, by osiedlić się na stałe. I. jest.

Czy przydatne?

Czym jest imigracja

Definicja z ang. immigration, z niem. Einwanderung.

Definicja: (z łaciny immigro osiedlam się) przybycie do jakiegoś obcego państwie, by osiedlić się na stałe. I. jest zatem rezultatem emigracji i wraz z nią tworzy mechanizmy migracji ludności w świecie. Napływ imigrantów może stanowić problem gospodarczy, socjalny i polityczny, stąd państwa regulują zasady dopuszczania do osiedlania się na stałe. Ustawy imigracyjne mogą różnicować przybyszy, w zależności od politycznych czy ekonomicznych interesów państwa przyjmującego, wskazywać na preferowane państwa, zawody, poziom wykształcenia, dopuszczalną liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków w momencie roku. Podpisuje się także umowy międzynarodowe, przeważnie bilateralne regulujące status imigrantów w państwach osiedlenia, chroniące ich interesy. Wiąże się to ze sprawą przyznawania obywatelstwa, traktowania cudzoziemców, azylu i ekstradycji

Czym jest imigracja znaczenie w Słownik na I .