instytucje unii europejskiej co to jest
Co oznacza instytucje Unii Europejskiej: i politykę UE. Na mocy tak zwany traktatu fuzyjnego.

Czy przydatne?

Czym jest instytucje Unii Europejskiej

Definicja z ang. European Union institutions, z niem. Institutionen der Europäischen Union.

Definicja: organy odpowiedzialne za funkcjonowanie i politykę UE. Na mocy tak zwany traktatu fuzyjnego ( Układ o fuzji) od 1967 wszystkie Wspólnoty Europejskie ( EWG, EWWiS i Euratom) mają wspólne instytucje. Odpowiednio z aktualnie obowiązującymi traktatami i nazewnictwem to są Porada Europejska, Parlament Europejski, Porada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy. Pomocniczymi instytucjami są Komitet Ekonomiczno-socjalny i Komitet Regionów i COREPER. Siedzibami tych instytucji są Strasburg, Luksemburg i Bruksela

Czym jest instytucje Unii Europejskiej znaczenie w Słownik na I .