integracja polityczna co to jest
Co oznacza integracja polityczna: instytucji i działań politycznych. Mechanizm taki byłby.

Czy przydatne?

Czym jest integracja polityczna

Definicja z ang. political integration, z niem. politische Integration.

Definicja: forma integracji odnosząca się do instytucji i działań politycznych. Mechanizm taki byłby powtórzeniem w skali regionalnej bądź światowej mechanizmów, które niegdyś doprowadziły do utworzenia współczesnych krajów. Oznaczałaby utworzenie wspólnych organów koordynujących i prowadzących wspólną politykę w imieniu podmiotów wchodzących w skład struktury integracyjnej. Wiąże się zatem z przekazaniem suwerenności państwowej, narodowej gremiom ponadnarodowym i z tego powodu budzi większe kontrowersje niż integracja gospodarcza. Mechanizm i.p. nawet w ramach w najwyższym stopniu zintegrowanej UE pozostaje zatem w fazie początkowej. Próbą realizacji były inicjatywy z lat 50. Europejskiej Wspólnoty Politycznej i Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Do idei powrócono w traktacie o UE, wprowadzając prócz Unii Gospodarczej i Walutowej, dwa dodatkowe filary integracji Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa jako słowo Europejskiej Współpracy Politycznej i Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Czym jest integracja polityczna znaczenie w Słownik na I .