interreg co to jest
Co oznacza INTERREG III: stanowiąca kontynuację programu INTERREG II z 199499. Jej fundamentalnym.

Czy przydatne?

Czym jest INTERREG III

Definicja z ang. INTERREG III, z niem. INTERREG III.

Definicja: jedna z inicjatyw wspólnotowych stanowiąca kontynuację programu INTERREG II z 199499. Jej fundamentalnym zadaniem jest wspieranie trzech rodzajów działalności: współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach UE. Współpraca transgraniczna pomiędzy graniczącymi ze sobą regionami krajów członkowskich ma na celu budowanie wspólnych strategii rozwoju uwzględniających między innymi postęp obszarów wiejskich i miejskich, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie ochrony środowiska i współpracę w zakresie wymiaru sprawiedliwości i administracji. Współpraca międzynarodowa ma służyć pogłębieniu integracji w szczególności z regionami pereferyjnymi poprzez ustanowienie wspólnej strategii rozwoju na poziomie ponadnarodowym, ułatwienie komunikacji między regionami w celu skutecznego zapewnienia transportu i zamiany informacji i poprzez wspólne działania w zakresie ochrony środowiska. Współpraca międzyregionalna z kolei ma w pierwszej kolejności na celu pomoc regionom zacofanym bądź będących w fazie restrukturyzacji gospodarczej poprzez współpracę w zakresie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, turystyki, kultury czy ochrony środowiska. W ramach programu I. dodatkowy nacisk położono na współpracę z regionami granicznymi państw kandydujących i z państwami korzystającymi ze wsparcia w ramach PHARE (Europa Środkowo-Wschodnia), TACIS (państwa byłego Związku Radzieckiego) i MEDA (państwa śródziemnomorskie i Bliski Wschód). Program I. finansowany jest poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a jego budżet 200006 wynosi 4,9 mln euro

Czym jest INTERREG III znaczenie w Słownik na I .