irlandia co to jest
Co oznacza Irlandia: wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70,284 tys. km2. Ludność 3,5 mln, z czego 1.

Czy przydatne?

Czym jest Irlandia

Definicja z ang. Ireland, z niem. Irland.

Definicja: Republika Irlandii (Eire), kraj na wyspie o tej samej nazwie. Pow. 70,284 tys. km2. Ludność 3,5 mln, z czego 1 mln zamieszkuje stolicę Dublin. Cudzoziemcy, raczej z państw UE, w tym Ogromnej Brytanii, liczą około 100 tys., pokaźna liczba Irlandczyków żyje poza granicami swego państwie, poziom emigracji gdyż należał tu do najwyższych w Europie. Językiem urzędowym jest irlandzki (gaelic), lecz dokumenty są publikowane również w angielskim. I. jest parlamentarną demokracją, z władzą ustawodawczą przynależną dwuizbowemu parlamentowi i prezydentowi wybieranemu na siedem lat. Ważnym mechanizmem w przyjmowaniu ustaw jest referendum. Władza wykonawcza należy do rządu, którego członkowie wchodzą w skład parlamentu. I., niegdyś biedny, rolniczy państwo, rozwija się od lat 80. bardzo dynamicznie, osiągając najwyższy w Europie przyrost gospodarczy (122% średniej dochodu UE na głowę mieszkańca). Stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, umiejętnie wykorzystała fundusze regionalnej pomocy Unii, szczególnie inwestując w edukację i naukę (3,5% PKB). Istotnym problemem politycznym jest sprawa podziału I. istnienie Irlandii Północnej pozostałość po długotrwałym panowaniu Ogromnej Brytanii na wyspie. Masowe poparcie społeczeństwa I. w referendum z maja 1998 dla umów w kwestii statusu I. Północnej, oznaczające rezygnację z zamiaru przyłączenia tej części wyspy poprzez wykreślenie z konstytucji zapisu w tej kwestii, były wstępem do rozwiązania konfliktu

Czym jest Irlandia znaczenie w Słownik na I .