jednolitość rynku produktów co to jest
Co oznacza jednolitość rynku produktów rolnych: oznaczająca swobodny przepływ produktów rolnych.

Czy przydatne?

Czym jest jednolitość rynku produktów rolnych

Definicja z ang. uniformity of the market for agricultural products, z niem. Einheitlichkeit des Marktes für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

Definicja: jedna z zasad Wspólnej Polityki Rolnej, oznaczająca swobodny przepływ produktów rolnych pomiędzy krajami członkowskimi (dzięki likwidacji ceł i innych barier handlowych, wprowadzeniu wspólnych cen i regulaminów fitosanitarnych i weterynaryjnych), jednolite dla całej WE zasady interwencji i wspólne warunki zamiany produktów rolnych z krajami trzecimi. Zobacz także Wspólna Polityka Rolna, preferencje Wspólnoty, solidarność finansowa

Czym jest jednolitość rynku produktów znaczenie w Słownik na J .