jednolity europejski co to jest
Co oznacza Jednolity Akt Europejski: poprzez Radę Europejską po intensywnych pracach trwających od.

Czy przydatne?

Czym jest Jednolity Akt Europejski

Definicja z ang. The Single European Act, z niem. Die Einheitliche Europäische Akte.

Definicja: dokument przyjęty w grudniu 1985 poprzez Radę Europejską po intensywnych pracach trwających od 1984. Wszedł on w życie 1 lipca 1987, wprowadzając nowe zasady funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej. Wyznaczono w nim do dnia 1 stycznia 1993 termin ostatecznego utworzenia w pełni Jednolitego Rynku Europejskiego. W celu ułatwienia jego realizacji naniesiono kilka poprawek do traktatów Wspólnot. Należała do nich między innymi zmiana procedury podejmowania decyzji poprzez Radę Ministrów: w miejsce jednomyślności przewarzająca część głosów niezależnie od kwestii skarbowych i przepływu osób. Stworzono również prawnomiędzynarodowe podstawy pod funkcjonowanie Porady Europejskiej, poszerzono uprawnienia Parlamentu Europejskiego, stosując odnosząc się do niego zmienioną procedurę stanowienia prawa tak zwany procedurę współpracy. Pełne prawo współdecydowania Parlament dostał w sprawie przystępowania do Wspólnoty nowych członków, zawierania układów stowarzyszeniowych. Wzmocniono również wykonawcze uprawnienia Komisji. Usprawnieniu pracy służyło także wprowadzenie Sądu Pierwszej Instancji, odciążającego Trybunał Sprawiedliwości w dziedzinie sporów pracowniczych i spraw wnoszonych poprzez osoby prawne albo fizyczne. Modyfikacji uległ więc mechanizm decydujący we Wspólnocie. Ważną zasadą wprowadzoną poprzez JAE stała się subsydiarność, gwarantująca decentralizację władzy. Zainicjowano także współpracę w dziedzinie polityki zagranicznej. Określenia JAE przygotowywały grunt pod traktat z Maastricht

Czym jest Jednolity Akt Europejski znaczenie w Słownik na J .