jednolity dokument celny co to jest
Co oznacza Jednolity Dokument Celny: Document, SAD) wprowadzony konwencją z Interlaken z 20 maja.

Czy przydatne?

Czym jest Jednolity Dokument Celny

Definicja z ang. Uniform Customs Document, z niem. Einheitliche Zolldokument.

Definicja: (z angielskiego: Single Administrative Document, SAD) wprowadzony konwencją z Interlaken z 20 maja 1987 o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD) dokument użytkowany bezwzględnie na rodzaj i pochodzenie towarów, do wszystkich procedur wywozowych i przywozowych, jak także do wspólnej procedury tranzytowej obowiązującej w obrocie towarowym pomiędzy krajami-stronami tej konwencji. Wspólnota wprowadziła dokument w 1988 w zamianie handlowej pomiędzy krajami Wspólnoty, z kolei od 1993 użytkowany jest jedynie w zamianie towarowej z państwami trzecimi

Czym jest Jednolity Dokument Celny znaczenie w Słownik na J .