jednolity rynek europejski co to jest
Co oznacza Jednolity Rynek Europejski: zintegrowany rynek, którego granice wyznaczają granice.

Czy przydatne?

Czym jest Jednolity Rynek Europejski

Definicja z ang. Single European Market, z niem. EU-Binnenmarkt.

Definicja: (z angielskiego: Single European Market) zintegrowany rynek, którego granice wyznaczają granice zewnętrzne UE (tak zwany rynek wewnętrzny UE). Program jego utworzenia zawarty był w Białej księdze z 1985. Fundamentalną przesłanką powstania JRE było umożliwienie swobodnego przepływu dóbr, kapitału, usług i siły roboczej wewnątrz państw UE. Zobacz także Europejski Region Gospodarczy, cztery wolności zamiany gospodarczej

Czym jest Jednolity Rynek Europejski znaczenie w Słownik na J .