jurysdykcja sprawach co to jest
Co oznacza jurysdykcja w sprawach związanych z niewypłacalnością: współpracy sądowej w kwestiach.

Czy przydatne?

Czym jest jurysdykcja w sprawach związanych z niewypłacalnością

Definicja z ang. jurisdiction in matters relating to insolvency, z niem. in Sachen Stand bei Zahlungsunfähigkeit.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. W zakresie otwierania postępowań będących następstwem niewypłacalności jurysdykcja przysługuje sądom państwa członkowskiego, na którego terytorium znajduje się ośrodek zasadniczych interesów dłużnika. Odnosząc się do firm i osób prawnych do czasu wykazania przeciwieństwa domniemywa się, Iż ośrodkiem ich zasadniczych interesów jest miejsce statutowej siedziby. Jeżeli ośrodek zasadniczych interesów dłużnika znajduje się na obszarze jednego z krajów członkowskich, to sądy innego państwa członkowskiego są zgodne do otwarcia postępowania tylko wówczas, gdy dłużnik ma w tym innym kraju filię. Konsekwencje tego postępowania ograniczają się do majątku dłużnika położonego na obszarze ostatniego ze wskazanych krajów

Czym jest jurysdykcja w sprawach znaczenie w Słownik na J .