finansowe memorandum co to jest
Co oznacza memorandum finansowe: pomiędzy Komisją Europejską i rządem państwa partnerskiego w.

Czy przydatne?

Czym jest memorandum finansowe

Definicja z ang. The financial memorandum, z niem. Der Finanzbogen.

Definicja: finansowy dokument będący porozumieniem pomiędzy Komisją Europejską i rządem państwa partnerskiego w odniesieniu realizacji programów narodowych. Ustala rozmiar i tryb przekazywanej do państwie pomocy finansowej, definiując równocześnie jej cele. Wskazuje ponadto zakres uprawnień i odpowiedzialności właściwych organów krajowych odpowiedzialnych za kierowanie tymi środkami. Z uwagi na ograniczony moment ważności memorandum (maks. trzydzieści sześć miesięcy) wszelakie płatności z tytułu wdrożonych programów muszą nastąpić przed datą jego ostatecznego wygaśnięcia

Czym jest memorandum finansowe znaczenie w Słownik na M .