nadzór rynku co to jest
Co oznacza nadzór rynku: producentów do wprowadzania na rynek wyrobów bezpiecznych i.

Czy przydatne?

Czym jest nadzór rynku

Definicja z ang. market surveillance, z niem. Marktüberwachung.

Definicja: jeden z systemów motywujących producentów do wprowadzania na rynek wyrobów bezpiecznych i wprowadzających obowiązki instrukcji Nowego Podejścia. Organizacja mechanizmu nadzoru pozostawiona została w gestii krajów członkowskich, wskutek czego organy n. mogą znacząco się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. Bezwzględnie jednak na organizację do zadań organów n. należy zawsze: 1. kontrola, czy znajdujące się na rynku towary spełniają wymogi odpowiedniej dyrektywy; 2. doprowadzenie do uzyskania zgodności danego wyrobu z odpowiednimi normami w wypadku wykrycia, Iż wytwór odbiega od obowiązujących wytycznych; 3. wycofanie wyrobu z rynku i wykorzystanie innych sankcji w przypadku braku możliwości przeprowadzenia procedury zgodności. N.r. może przybierać różne formy: kontrole (regularne albo nie) miejsca produkcji i dystrybucji wyrobu; badanie pobranych próbek wyrobów; żądanie składania wyjaśnień i udostępniania wszelkich dostępnych informacji

Czym jest nadzór rynku znaczenie w Słownik na N .