narodowa strategia integracji co to jest
Co oznacza Narodowa Strategia Integracji: styczniu 1997 poprzez Komitet Integracji Europejskiej.

Czy przydatne?

Czym jest Narodowa Strategia Integracji

Definicja z ang. National Strategy for Integration, z niem. Nationale Strategie zur Integration.

Definicja: dokument rządowy przedstawiony w styczniu 1997 poprzez Komitet Integracji Europejskiej (opierając się na uchwały Sejmu RP z 14 marca 1996), zarysowujący strategiczne kierunki działania polskiego rządu i wszystkich innych zaangażowanych uczestników procesu integracji. We wstępie pojawia się deklaracja gotowości Polski do konsekwentnego dążenia do członkostwa w UE. NSI systematyzuje dotychczasowe przedsięwzięcia integracyjne, precyzuje priorytety, kluczowe przedmioty mechanizmów dostosowawczych, zawiera częściowe zalecenia co do fundamentalnych kierunków działań. Problematyka poruszana w NSI odpowiada dziedzinom wskazanym w kryteriach kopenhaskich Porady Europejskiej, to są cele polityczne, gospodarcze, opis działań informacyjnych, przygotowań kadrowych, mechanizm dostosowywania gospodarki, w tym rolnictwa, prawa i możliwości współpracy w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Dokument ten był pierwszą próbą całościowego przedstawienia problemów i zadań związanych z integracją i aczkolwiek spotkał się z zarzutami zarówno nadmiernej szczegółowości, jak i ogólnikowości ze strony polskich polityków, odpowiadał na wstępne oczekiwania Brukseli, która w swym avis uznała go za pożyteczny materiał

Czym jest Narodowa Strategia Integracji znaczenie w Słownik na N .