nowy instrument polityki co to jest
Co oznacza Nowy Instrument Polityki Handlowej: Instrument) jeden ze środków ochrony przed.

Czy przydatne?

Czym jest Nowy Instrument Polityki Handlowej

Definicja z ang. New Trade Policy Instrument, z niem. Neue Handelspolitik Instrument.

Definicja: (z angielskiego: New Commercial Policy Instrument) jeden ze środków ochrony przed praktykami handlowymi niezgodnymi z przyjętym prawem międzynarodowym i użytkowanymi zasadami, wprowadzony w 1984. Jego celem było wzmocnienie działań podejmowanych w relacji do krajów trzecich stosujących niedozwolone praktyki, które wyrządzają (albo mogą wyrządzić) szkodę w przemyśle Wspólnoty Europejskiej i egzekwowanie jej praw wynikających z zawieranych porozumień międzynarodowych (na przykład w ramach GATT). Działania ochronne w ramach NIPH podejmuje Komisja Europejska na wniosek producentów Wspólnoty Europejskiej. NIPH użytkowany był w handlu wszystkimi wyrobami, niezależnie od towarów objętych regulacjami EWWiS; od 1995 został zastąpiony poprzez rozporządzenie w kwestii przeszkód w handlu

Czym jest Nowy Instrument Polityki znaczenie w Słownik na N .