obszar negocjacyjny podatki co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 10, Podatki: instrukcji UE w dziedzinie podatku od tow. i usł.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 10, Podatki

Definicja z ang. negotiation area No. 10, Taxes, z niem. Verhandlungsbereich No. 10, Steuern.

Definicja: negocjacje w tym obszarze dotyczą instrukcji UE w dziedzinie podatku od tow. i usł. (VAT), podatku akcyzowego i podatków bezpośrednich i pomocy państwa o charakterze fiskalnym, współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy pomiędzy krajami członkowskimi. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w Brukseli 26 i 29 marca, a dwustronna 67 kwietnia 1999. Delegacji polskiej przewodniczył Krzysztof J. Ners. Stanowisko negocjacyjne zostało złożone 22 października 1999, negocjacje zostały otwarte 7 grudnia 1999 i trwały do 21 marca 2002. Polska postulowała objęcie okresem przejściowym wrażliwych sektorów gospodarki, tak by umożliwić im stopniowe włączanie się w obieg Jednolitego Rynku Europejskiego. Wskutek negocjacji Polska dostała następujące okresy przejściowe: do 31 grudnia 2007 na wykorzystywanie obniżonej (7%) kwoty podatku VAT na usługi gastronomiczne (odpowiednio z Szóstą instrukcją podatkową w relacji do usług gastronomicznych stosuje się stawkę fundamentalną); do 31 grudnia 2007 na wykorzystywanie 0% kwoty VAT na nie wszystkie książki i nie wszystkie czasopisma specjalistyczne (odpowiednio z zasadami Szóstej dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane są do stosowania kwoty obniżonej, w razie Polski 7%); do 31 grudnia 2008 na stopniowe dochodzenia do minimalnego poziomu akcyzy na papierosy (odpowiednio z przepisami dyrektywy 92/79/EEC obciążenie podatkiem akcyzowym ceny detalicznej papierosów nie powinno być niższe niż 57%); do 31 grudnia 2007 na wykorzystywanie 7% kwoty VAT w budownictwie mieszkaniowym na dostawę nowych mieszkań, usługi budowlane i remontowe; czteroletni moment przejściowy na wykorzystywanie obniżonej kwoty VAT w wysokości 3% na środki do produkcji rolnej; roczny techniczny moment przejściowy na wykorzystywanie obniżonego podatku akcyzowego na paliwa ekologiczne; wykorzystywanie limitu obrotów uprawniającego do korzystania ze zwolnień od podatku w wysokości 10 tys. euro (odpowiednio z przepisami Szóstej dyrektywy limit ten wynosi 5 tys. euro, jednak przewarzająca część państw UE stosuje odstępstwa od wymagań wynikających z regulacji unijnych); stałe wykorzystywanie 0% kwoty podatku VAT na międzynarodowe przewozy pasażerskie

Czym jest obszar negocjacyjny nr 10 znaczenie w Słownik na O .