obszar negocjacyjny statystyka co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 12, Statystyka: mechanizmu statystyki publicznej do wymagań.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 12, Statystyka

Definicja z ang. negotiation area No. 12, Statistics, z niem. Verhandlungsbereich No. 12, Statistik.

Definicja: to jest region regulujący dostosowanie mechanizmu statystyki publicznej do wymagań obowiązujących w UE. Region ten należy do bezproblemowych, gdyż w Polsce istnieją już odpowiednie akty prawne regulujące mechanizmy statystyki odpowiadające normom unijnym. Polska potwierdziła także wdrożenie do czasu uzyskania członkostwa mechanizmu INTRASTAT, gromadzącego dane statystyczne dotyczące zamiany handlowej na Jednolitym Rynku Europejskim. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 15 lipca 1998, a 17 lipca sesja dwustronna. Polskiej delegacji przewodniczył Tadeusz Toczyński, prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane stronie unijnej 11 grudnia 1998. Negocjacje zostały otwarte 19 kwietnia 1999 i wobec niewnoszenia ?Xadnych zastrzeżeń poprzez obie strony zostały zamknięte 22 czerwca 1999

Czym jest obszar negocjacyjny nr 12 znaczenie w Słownik na O .