obszar negocjacyjny małe co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 16, Małe i średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstw, tj.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 16, Małe i średnie przedsiębiorstwa

Definicja z ang. negotiation area No. 16, Small and medium-sized enterprises, z niem. Verhandlungsbereich No. 16, Kleine und mittlere Unternehmen.

Definicja: polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw, tj. podmiotów gospodarczych zatrudniających nie więcej niż dwieście pięćdziesiąt osób, znajduje się w pierwszej kolejności w gestii krajów członkowskich. Jednak pewne sprawy, w szczególności sposobność wspierania m.s.p. klasyfikuje Wspólnota. 19 maja 1998 odbyła się w Brukseli sesja wielostronna przeglądu prawa, a w kolejnym dniu dwustronna. Polskiej delegacji przewodniczył Wojciech Katner. Negocjacje zostały formalnie otwarte 10 listopada 1998 i w tym samym dniu dokonano ich tymczasowego zamknięcia. W wyjściowym stanowisku negocjacyjnym Polska złożyła deklarację przyjęcia całości acquis w tym obszarze i zobowiązała się do wprowadzenia formalnej definicji małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiednio z pojęciem unijną. Strona unijna uznała, Iż mechanizm dostosowawczy w tym obszarze jest bardzo zaawansowany i dlatego zadecydowała o tymczasowym zamknięciu negocjacji. Obszar m.s.p. jest bardzo ważny dla gospodarki, gdyż zatrudnia ok. 60% osób aktywnych zawodowo, po przystąpieniu do UE zyskają one sposobność otrzymania dodatkowego wsparcia z Funduszy Strukturalnych

Czym jest obszar negocjacyjny nr 16 znaczenie w Słownik na O .