obszar negocjacyjny ochrona co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 23, Ochrona konsumentów i zdrowia: instrukcji i sześć decyzji.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 23, Ochrona konsumentów i zdrowia

Definicja z ang. negotiation area No. 23, Consumer and Health Protection, z niem. Verhandlungsbereich No. 23, Gesundheits- und Verbraucherschutz.

Definicja: region ten obejmuje czternaście instrukcji i sześć decyzji tworzących katalog praw konsumenta i regulujących następujące sprawy: uproszczony tryb dochodzenia roszczeń konsumenckich, bezpieczeństwo produktów, odpowiedzialność za wytwór wadliwy i za szkody powstałe w konsekwencji działania produktu niebezpiecznego i informowanie i reprezentowanie konsumentów w sporze ze sprzedawcą produktu. Przestrzeganiem praw konsumenta zajmują się państwa członkowskie, które poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych są odpowiedzialne za ich wdrożenie i wykorzystywanie. 24 czerwca 1998 odbyła się w Brukseli sesja wielostronna przeglądu prawa, a 30 czerwca 1998 dwustronna. Delegacji polskiej przewodniczyła Elżbieta Modzelewska-Wąchal. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane stronie unijnej 11 grudnia 1998. Negocjacje zostały otwarte 19 kwietnia i po udzieleniu poprzez Polskę kilku dodatkowych informacji dotyczących terminu harmonizacji prawa zostały tymczasowo zamknięte 22 czerwca 1999. Polska nie zgłaszała problemów negocjacyjnych i nie domagała się okresów przejściowych w tym obszarze. Odpowiednio z deklaracją strony polskiej, złożonej w stanowisku negocjacyjnym, wdrożenie poszczególnych aktów prawnych UE do prawodawstwa krajowego nastąpi do chwili uzyskania członkostwa. W chwili rozpoczęcia negocjacji poziom ochrony konsumentów we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce znacząco się różnił. Brakowało uregulowania następujących kwestii: bezpieczeństwo produktu, niedozwolone klauzule umowne, odpowiedzialność producenta za wytwór i nieuczciwa, wprowadzająca w błąd reklama. Wskutek implementacji zasad wspólnotowych do polskiego porządku prawnego zakres ochrony konsumenta znacząco się powiększył, na przykład poprzez wprowadzenie mechanizmu regulacji sfery bezpieczeństwa produktu,odpowiednio z którym do obrotu mogą być wprowadzane tylko produkty niestwarzające żadnego zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzkiego. Wdrożenie regulacji prawnych w tym obszarze zagwarantuje wprowadzenie standardów bezpieczeństwa produktów, eliminację z rynku produktów niskiej jakości i poprawę pozycji konsumenta na rynku

Czym jest obszar negocjacyjny nr 23 znaczenie w Słownik na O .