obszar negocjacyjny wymiar co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 24, Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne: granic.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 24, Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne

Definicja z ang. negotiation area No. 24, Justice and Home Affairs, z niem. Verhandlungsbereich No. 24, Justiz und Inneres.

Definicja: region ten obejmuje sprawy azylu, granic zewnętrznych (wspólnie z regulacjami zawartymi w konwencji Schengen), migracji, przestępczości zorganizowanej, korupcji, handlu narkotykami, zwalczania terroryzmu, współpracy policji i służb celnych i współpracy wymiarów sprawiedliwości w kwestiach karnych i cywilnych. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w Brukseli 25 lutego 1 marca 1999, a dwustronna 1517 marca 1999. Delegacja polska miała dwóch współprzewodniczących: Piotra Stachańczyka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, i Igora Dzialuka. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane Komisji Europejskiej 8 października 1999. Otwarcie tego działu nastąpiło 6 maja 2000, a zamknięcie 30 lipca 2002. Polska zadeklarowała przyjęcie całego dorobku prawnego obowiązującego w tym dziale wspólnie z acquis Schengen. Pozytywne zakończenie rozmów w tym dziale uwarunkowane było przyjęciem poprzez Polskę następujących zobowiązań akcesyjnych: wprowadzenie do dnia uzyskania członkostwa ustawodawstwa Unii w dziedzinie prania brudnych pieniędzy (instrukcja 91/308/EWG), zwłaszcza przesunięcie na 1 stycznia 2004 obowiązku rejestrowania transakcji o wartości ponad 15 tys. euro i przechowywania tych informacji poprzez określony czas; pełne wykonanie Planu Działania Schengen, przyjęcie i wykonanie nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 200204; przyjęcia regulaminów wykonawczych do ustawy o cudzoziemcach; przyjęcie zmian w kodeksie karnym, dotyczących fałszerstw i korupcji i odpowiedzialności osób prawnych, zapewnienie środków finansowych na realizację Planu Działania Schengen i na ochronę wschodniej granicy Polski, która po wejściu Polski do UE stanie się zewnętrzną granicą UE. Dołączenie do Unii nie znaczy automatycznego wejścia do strefy Schengen, decyzja o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych zostanie podjęta poprzez Unię Europejską w pojedynkę w relacji do każdego nowego państwa członkowskiego, które wyrazi chęć przyjęcia acquis Schengen. W ramach dostosowania się do polityki wizowej Polska podjęła decyzję o wprowadzeniu 1 lipca 2003 wiz dla obywateli Rosji, Białorusi i Ukrainy

Czym jest obszar negocjacyjny nr 24 znaczenie w Słownik na O .