obszar negocjacyjny unia celna co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 25, Unia celna: dotyczących u.c. stanowi rozdział 1 traktatu.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 25, Unia celna

Definicja z ang. negotiation area No. 25, Customs Union, z niem. Verhandlungsbereich No. 25, Zollunion.

Definicja: podstawę unijnych regulaminów dotyczących u.c. stanowi rozdział 1 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Fundamentalne regulacje prawa wtórnego to rozporządzenie Kodeks celny Wspólnoty, regulaminy dotyczące Scalonej Nomenklatury Brukselskiej, kontyngentów taryfowych, reguł pochodzenia towarów, zwolnień celnych, zwalczania obrotu towarami podrabianymi i pirackimi i międzynarodowej współpracy i pomocy wzajemnej w kwestiach celnych. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się 23 i 24 września 1998 w Brukseli, a dwustronna 12 i 13 października. Przewodniczącym polskiej delegacji był Janusz Kaczurba. 11 grudnia 1998 Polska przekazała Komisji Europejskiej własne stanowisko negocjacyjne. Otwarcie negocjacji nastąpiło 21 czerwca 1999, a ich zamknięcie 29 marca 2001. Przez wzgląd na tym, Iż polskie regulaminy dotyczące administracji celnej są w sporym stopniu zbieżne ze standardami unijnymi, Polska nie występowała o ?Xadne okresy przejściowe. Polska, dostosowując się do wymagań obowiązujących w tym dziale, dokonała następujących zmian w funkcjonowaniu administracji celnej: zniesiono koszty manipulacyjne niezgodne z przepisami unijnymi, na przykład koszty za pobieranie próbek towarów, dokonywanie oględzin towarów, dokonywanie kontroli zamknięć celnych, kontrole środków transportu; wprowadzono w życie regulaminy wykonawcze do ustawy o służbie celnej; opracowano kodeks etyki celnej zawierający zasady zachowania się funkcjonariuszy; utworzono nowocześnie zaopatrzone centralne laboratoria przeprowadzające specjalistyczne badania i testy; zadbano o ochronę terytorium Polski przed przywozem i wywozem towarów, których obrót jest w Unii zakazany, na przykład z racji na ochronę życia ludzi; dostosowano ustawodawstwo w dziedzinie zwolnień celnych; rozpoczęto modernizację urzędów celnych na granicy wschodniej i północnej i wdrożono skomputeryzowany mechanizm finansowo-księgowy ZEFIR, umożliwiający wyeliminowanie zaległości w płatnościach celnych

Czym jest obszar negocjacyjny nr 25 znaczenie w Słownik na O .