obszar negocjacyjny kontrola co to jest
Co oznacza obszar negocjacyjny nr 28, Kontrola finansowa: utrzymania dyscypliny finansów.

Czy przydatne?

Czym jest obszar negocjacyjny nr 28, Kontrola finansowa

Definicja z ang. negotiation area No. 28, Financial Control, z niem. Verhandlungsbereich No. 28, Finanzkontrolle.

Definicja: region ten klasyfikuje sprawy utrzymania dyscypliny finansów publicznych i ich kontroli. Podzielony został na dwie ekipy tematyczne, dotyczące ochrony interesów finansowych Wspólnoty Europejskiej i mechanizmu kontroli finansowej sprawowanej poprzez państwa członkowskie. Sesja wielostronna przeglądu prawa odbyła się w Brukseli 10 maja 1999, a dwustronna 18 maja. Delegacji polskiej przewodniczył Krzysztof J. Ners. Stanowisko negocjacyjne zostało przekazane stronie unijnej 5 sierpnia 1999. Negocjacje zostały otwarte 6 kwietnia 2000, a ich czasowe zamknięcie nastąpiło 14 czerwca 2000. W stanowisku negocjacyjnym Polska uznała region za bezproblemowy i zadeklarowała przyjęcie całości wspólnotowego prawa w tej dziedzinie bez konieczności ubiegania się o okresy przejściowe. Warunkiem zamknięcia negocjacji było zobowiązanie Polski do przyjęcia ustawy o kontroli wewnętrznej kosztów publicznych w celu utrzymania ich dyscypliny. W celu realizacji tych zobowiązań Polska przyjęła ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawę o działach administracji rządowej, ustawę o służbie cywilnej i ustawę o organizacji i trybie pracy Porady Ministrów w dziedzinie działania ministrów

Czym jest obszar negocjacyjny nr 28 znaczenie w Słownik na O .