obszary wsparcia co to jest
Co oznacza obszary wsparcia: nieprzekraczające wielkości powiatu), gdzie występują szczególnie.

Czy przydatne?

Czym jest obszary wsparcia

Definicja z ang. support areas, z niem. Support-Bereiche.

Definicja: wyodrębnione części regionu (przeważnie nieprzekraczające wielkości powiatu), gdzie występują szczególnie ważne problemy społeczno-gospodarcze i przez wzgląd na tym podejmuje się odpowiednie działania interwencyjne i pomocowe

Czym jest obszary wsparcia znaczenie w Słownik na O .