ocena zgodności co to jest
Co oznacza ocena zgodności: prawnych Wspólnoty, przeprowadzana w celu stwierdzenia, czy poddawany.

Czy przydatne?

Czym jest ocena zgodności

Definicja z ang. conformity assessment, z niem. Konformitätsbewertungs.

Definicja: procedura ustalona w regulaminach prawnych Wspólnoty, przeprowadzana w celu stwierdzenia, czy poddawany badaniu w jej ramach towar jest zgodny z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Zobacz także deklaracja zgodności, CE

Czym jest ocena zgodności znaczenie w Słownik na O .