oin co to jest
Co oznacza Oisin I: zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy organów ścigania, uruchomiony.

Czy przydatne?

Czym jest Oisin I

Definicja z ang. And Oisin, z niem. und Oisin.

Definicja: program UE 19972000, w odniesieniu zamiany, kształcenia i dokształcania i współpracy organów ścigania, uruchomiony opierając się na wspólnego działania Porady UE z 20 grudnia 1996. Poprzez organy ścigania rozumiano na potrzeby programu wszystkie istniejące w krajach członkowskich organy administracji publicznej odpowiedzialne za prewencję i wykrywanie i pokonywanie przestępstw. Program obejmował następujące kategorie działań: kształcenie i dokształcanie (łącznie z edukacją języków obcych), przekazywanie informacje z zakresu regulaminów prawnych i procedur operacyjnych; organizowanie zamiany osób odpowiedzialnych za kształcenie i dokształcanie (organizowanie seminariów i opracowywanie modułów dydaktycznych), dalsze przekazywanie informacje z zakresu działań operacyjnych (organizowanie praktyk, pobytów studyjnych poszczególnych osób albo grup); prowadzenie badań naukowych na tematy z zakresu współpracy policyjnej i współpracy służb celnych, analizowanie możliwości realizacji i ocenianie inicjatyw zgłaszanych w ramach programu, opracowywanie, rozwijanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych; przekazywanie informacji o działaniach operacyjnych, wspólnych akcjach pilotażowych i sporządzanych sekretnych wykazach, analizowanie raportów. W ramach programu wykonywane były projekty z udziałem przynajmniej dwóch krajów członkowskich. Odpowiednio z ogólną zasadą wsparcie z budżetu Wspólnoty Europejskiej nie przekraczało 80% łącznych wydatków realizacji danego projektu. W 199799 zaoferowano uczestnikom programu 8 mln ECU. Zobacz także Oisin II

Czym jest Oisin I znaczenie w Słownik na O .