operacyjna grupa specjalna co to jest
Co oznacza Operacyjna Grupa Specjalna Europejskich Szefów Policji: zapowiedziała w konkluzjach ze.

Czy przydatne?

Czym jest Operacyjna Grupa Specjalna Europejskich Szefów Policji

Definicja z ang. Special Operational Group of the European Chiefs of Police, z niem. Spezielle Operative Konzern der Europäischen Polizeichefs.

Definicja: jej powołanie Porada Europejska zapowiedziała w konkluzjach ze szczytu w Tampere, uznając, Iż należy utworzyć strukturę, która we współpracy z Europolem wymieniałaby doświadczenia, sprawdzone sposoby i wiadomości na temat obecnych tendencji w dziedzinie przestępczości transgranicznej i przyczyniałaby się do planowania działań operacyjnych. Chodzi tu o rozwijanie osobistych i nieformalnych kontaktów pomiędzy osobami stojącymi na czele różnych organów odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania prawa w całej UE, jak także bardziej spontanicznych wspólnych działań i bliższej współpracy pomiędzy służbami policyjnymi na poziomie krajowym i lokalnym i innymi organami zajmującymi się egzekwowaniem prawa. Pierwsze spotkanie miało miejsce w kwietniu 2000 i odtąd podobne spotkania odbywają się często, umożliwiając wymianę informacji na wysokim szczeblu na temat problemów o wymiarze europejskim. Zobacz także wzpółpraca policyjna w UE

Czym jest Operacyjna Grupa Specjalna znaczenie w Słownik na O .