organizacja państw co to jest
Co oznacza Organizacja Państw Amerykańskich: American States, OAS; hiszp. Organisacion de los.

Czy przydatne?

Czym jest Organizacja Państw Amerykańskich

Definicja z ang. Organization of American States, z niem. Organisation Amerikanischer Staaten.

Definicja: OPA (z angielskiego: Organization of American States, OAS; hiszp. Organisacion de los Estados Americanos, OEA) powstała na IX Panamerykańskiej Konferencji w Bogocie, dwadzieścia jeden krajów amerykańskich przyjęło Kartę i przekształciło Unię Panamerykańską w OPA w 1948. Jednak tradycja instytucjonalnej współpracy krajów amerykańskich sięga końca XIX w., a jej idee początków tamtego stulecia (S. Bolivar, 1826). Pierwsze narady panamerykańskie były powiązane z ekspansją Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej i służyły umacnianiu ich interesów na terytorium. Na pierwszej z nich powołano Międzynarodową Unię Republik Amerykańskich (14 kwietnia 1890), która istniała do konferencji w Bogocie. KartaOPA weszła w życie w 1951, modyfikowana w 1967 i 1985. OPA jest organizacją regionalną, w ramach mechanizmu Organizacji Narodów Zjednoczonych, obejmuje aktualnie wszystkie państwa półkuli zachodniej, obu Ameryk (trzydzieści pięć) z siedzibą w Waszyngtonie. W skład jej struktury wchodzi Zebranie Ogólne, Narady Konsultacyjne Ministrów Spraw Zagranicznych, Konsultacyjny Komitet Obrony, Stała Porada, Międzyamerykańska Porada Gospodarczo-socjalna, Międzyamerykańska Porada Oświaty i Kultury, Międzyamerykański Komitet Prawników, Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka, Sekretariat Generalny i sporo wyspecjalizowanych konferencji i organizacji. Zadaniami OPA jest między innymi zapewnianie pokoju i bezpieczeństwa, pokojowe rozstrzyganie sporów, organizowanie wspólnych działań w razie agresji, służenie postępowi gospodarczemu, społecznemu i kulturalnemu krajów regionu. Członkowie są przy tym zobowiązani do przestrzegania zasad: uznanie prawa międzynarodowego za obowiązujące we wzajemnych relacjach, poszanowanie suwerenności krajów, popieranie demokracji, potępienie wojny napastniczej, uznanie agresji przeciwko jednemu państwu za agresję przeciw wszystkim, pokojowe rozstrzyganie sporów, uznanie sprawiedliwości i bezpieczeństwa społecznego i współpracy gospodarczej za podstawę pokoju, poszanowanie praw jednostki, szacunek dla wartości. Stany Zjednoczone poprzez sporo lat traktowały OPA jako instrument walki z komunistycznymi wpływami, lewicowymi orientacjami w państwach regionu, umacniając dyktatury wykorzystywane ich biznesom politycznym i gospodarczym, państwa Ameryki Łacińskiej wchodziły w konflikty ze sobą, w relacjach wewnętrznych stosując regularnie krwawy terror, oparty na władzy armii i ogromnych właścicieli ziemskich. W latach 90., przez wzgląd na zakończeniem konfliktu WschódZachód, przebudową reżimów latynoamerykańskich w kierunku demokracji, intensyfikacji integracji regionalnej na obu kontynentach, nowej koncepcji współpracy na terytorium ze strony Stanów Zjednoczonych, może nastąpić zmiana roli i znaczenia OPA, bo sprzeczność interesów może zastąpić panamerykańska współpraca. OPA stawia sobie za cel inicjowanie przemian gospodarczych zbliżonych do modelu integracji europejskiej. Zobacz także NAFTA, Wspólnota Andyjska, MERCOSUR, Caricom

Czym jest Organizacja Państw znaczenie w Słownik na O .