osoba ubiegająca azyl co to jest
Co oznacza osoba ubiegająca się o azyl: cudzoziemiec, a więc każda osoba niebędąca obywatelem.

Czy przydatne?

Czym jest osoba ubiegająca się o azyl

Definicja z ang. seeker asylum, z niem. Asylbewerber.

Definicja: w przekonaniu konwencji dublińskiej cudzoziemiec, a więc każda osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego UE, który złożył wniosek o azyl w jednym z krajów członkowskich i oczekuje na podjęcie ostatecznej decyzji. Definicja osoby ubiegającej się o azyl jest szersze od definicje osoby ubiegającej się o status uchodźcy w rozumieniu konwencji genewskiej z 1951 o statusie uchodźców. Prócz przewidzianych tam przyczyn opuszczenia państwie obywatelstwa albo państwie stałego zamieszkania istnieją gdyż inne powody zmuszające do opuszczenia danego państwie, na przykład obawa przed skutkami wojny, złe warunki materialne, katastrofy naturalne. W krajach członkowskich UE definicja osoby ubiegającej się o azyl jest jednak tożsame z definicją osoby ubiegającej się o status uchodźcy konwencyjnego, bo odpowiednio z pojęciem zawartą w konwencji dublińskiej wnioskiem o azyl jest wniosek, gdzie cudzoziemiec zwraca się do państwa członkowskiego z prośbą o ochronę opierając się na konwencji genewskiej, powołując się na status uchodźcy w rozumieniu art. 1 tejże konwencji w wersji protokołu nowojorskiego. Obywatel państwa trzeciego, składający w kraju członkowskim UE wniosek o azyl, ubiega się zatem o nadanie mu statusu uchodźcy w rozumieniu uregulowań konwencyjnych. Zobacz także status osoby ubiegającej się o azyl

Czym jest osoba ubiegająca się o azyl znaczenie w Słownik na O .