ostateczne wyrównawcze co to jest
Co oznacza ostateczne cło wyrównawcze: stwierdzeniu, wskutek przeprowadzonego postępowania.

Czy przydatne?

Czym jest ostateczne cło wyrównawcze

Definicja z ang. a definitive countervailing duty, z niem. einen endgültigen Ausgleichszoll.

Definicja: cło nakładane poprzez Radę UE po stwierdzeniu, wskutek przeprowadzonego postępowania antysubwencyjnego, Iż eksport danego towaru na rynki Wspólnoty wsparty był niedozwolonymi subsydiami. Cło to nakładane jest na pięć lat

Czym jest ostateczne cło wyrównawcze znaczenie w Słownik na O .