tac co to jest
Co oznacza TACIS: for the Commonwealth of Independent State) program pomocy technicznej UE.

Czy przydatne?

Czym jest TACIS

Definicja z ang. TACIS, z niem. TACIS.

Definicja: (z angielskiego: Technical Assistance for the Commonwealth of Independent State) program pomocy technicznej UE, utworzony w 1990, ukierunkowany na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla krajów dawnego Związku Radzieckiego i Mongolii. Nie obejmuje Litwy, Łotwy i Estonii objętych programem PHARE

Czym jest TACIS znaczenie w Słownik na T .