transgraniczna ochrona co to jest
Co oznacza transgraniczna ochrona środowiska: środowiska Wspólnoty stanowiąca, Iż działania.

Czy przydatne?

Czym jest transgraniczna ochrona środowiska

Definicja z ang. Cross-border environmental protection, z niem. Grenzüberschreitende Umweltschutz.

Definicja: jedna z zasad polityki ochrony środowiska Wspólnoty stanowiąca, Iż działania podejmowane w jednym kraju nie mogą pogarszać stanu środowiska w innym

Czym jest transgraniczna ochrona znaczenie w Słownik na T .