transgraniczna współpraca co to jest
Co oznacza transgraniczna współpraca: regionami, definicja określone w art. 2 konwencji madryckiej.

Czy przydatne?

Czym jest transgraniczna współpraca

Definicja z ang. Cross-border cooperation, z niem. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Definicja: forma współpracy pomiędzy krajami i regionami, definicja określone w art. 2 konwencji madryckiej z 1980 jako każde razem podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy postęp sąsiedzkich kontaktów pomiędzy wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch albo większej liczby Umawiających się stron, jak także zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do realizacji takich zamierzeń. Nie mniej jednak uwzględnia się, Iż ograniczają ją ramy właściwości wspólnot i władz terytorialnych w sposób określany poprzez prawo wewnętrzne. Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych odznacza współpracę międzyregionalną, odbywającą się pomiędzy regionalnymi i lokalnymi władzami regionów oddalonych od siebie, i przygraniczną (transgraniczną), gdy uczestniczą w niej regiony sąsiadujące ze sobą poprzez granicę. Specjalną metodą takiej współpracy są euroregiony. Z wyjątkiem braku precyzji w definiowaniu tej rozpowszechniającej się coraz bardziej formy stosunków międzynarodowych, międzypaństwowych pozwala ona przełamywać historyczne uprzedzenia towarzyszące niekiedy społecznościom żyjącym wzdłuż granicy, umożliwia kontakty, postęp gospodarczy, wspólne inicjatywy wykorzystywane postępowi całego regionu, który niejednokrotnie jest sztucznie rozdzielony granicą państwową. Zobacz także regionalizm, Komitet Regionów

Czym jest transgraniczna współpraca znaczenie w Słownik na T .