umowy handlowe wspólnoty co to jest
Co oznacza umowy handlowe Wspólnoty Europejskiej: pozostawiony na mocy art. 133 TWE w wyłącznej.

Czy przydatne?

Czym jest umowy handlowe Wspólnoty Europejskiej

Definicja z ang. trade agreements of the European Community, z niem. Handelsabkommen der Europäischen Gemeinschaft.

Definicja: obiekt wspólnej polityki handlowej, pozostawiony na mocy art. 133 TWE w wyłącznej kompetencji Wspólnoty. Zawarcie umów poprzedzone jest negocjacjami przeprowadzanymi poprzez Komisję Europejską, działającą opierając się na mandatu udzielonego jej poprzez Radę UE. W systemie umów handlowych Wspólnoty odznacza się: 1. umowy preferencyjne, na mocy których partnerzy przyznają sobie nawzajem różnego rodzaju ulgi i ułatwienia, opierające na przykład na redukcji stawek celnych czy eliminowaniu innych ograniczeń zamiany; w ramach tych umów Wspólnota może również jednostronnie udzielić preferencji partnerowi ( Mechanizm Powszechnych Preferencji Celnych); 2. umowy niepreferencyjne, oparte na klauzuli największego uprzywilejowania. Ponadto Wspólnota zawiera również umowy mieszane, obejmujące w okolicy aspektów handlowych również inne sprawy, na przykład dotyczące pomocy technicznej, finansowe; odpowiednikiem umów tego typu są umowy o stowarzyszeniu. Na mocy postanowień traktatu z Nicei rozszerzono zakres zawieranych umów o handel nie wszystkimi usługami i handlowe aspekty własności intelektualnej

Czym jest umowy handlowe Wspólnoty znaczenie w Słownik na U .