unia ekonomiczna co to jest
Co oznacza unia ekonomiczna: gdzie następuje unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej i społecznej.

Czy przydatne?

Czym jest unia ekonomiczna

Definicja z ang. economic union, z niem. Wirtschaftsunion.

Definicja: najwyższy faza integracji gospodarczej, gdzie następuje unifikacja polityki monetarnej, fiskalnej i społecznej i powoływane są władze o charakterze ponadnarodowym, wydające decyzje wiążące dla państw członkowskich. Wskutek zacieśnienia współpracy w ramach u.e. następuje zatem pełna koordynacja różnych dziedzin gospodarki różnych krajów

Czym jest unia ekonomiczna znaczenie w Słownik na U .