unia zachodnioeuropejska co to jest
Co oznacza Unia Zachodnioeuropejska: zmodyfikowanego poprzez układy paryskie, 23 października 1954.

Czy przydatne?

Czym jest Unia Zachodnioeuropejska

Definicja z ang. Western European Union, z niem. Westeuropäischen Union.

Definicja: organizacja utworzona opierając się na zmodyfikowanego poprzez układy paryskie, 23 października 1954, traktatu brukselskiego z 17 marca 1948 o współpracy ekonomicznej, socjalnej, kulturalnej i wspólnej samoobronie. Do pierwotnych jej członków: Belgii, Holandii, Francji, Luksemburga i Ogromnej Brytanii dołączyły w 1955 RFN i Włochy, w 1990 Hiszpania i Portugalia, 1991 Grecja. Członkami stowarzyszonymi są Turcja, Norwegia i Islandia, a obserwatorami Austria, Dania, Finlandia, Irlandia i Szwecja. W 1994 państwa Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały status stowarzyszonego partnera. Stworzenie UZE było wynikiem nieudanej próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Lecz i ta organizacja nie zaczęła pełnić samodzielnej roli obronnej. Jej wojskowe kompetencje zostały powierzone NATO, tak samo w celu uniknięcia dwutorowości działania swe uprawnienia w sferze społeczno-kulturalnej przekazała Radzie Europy. Wewnętrzne organy UZE to: Porada Ministrów, zbierająca się dwa razy do roku, skupiająca ministrów spraw zagranicznych i obrony, Zebranie, gdzie zasiadają deputowani poprzez parlamenty przedstawiciele poszczególnych krajów, Stała Porada w Londynie złożona z ambasadorów krajów członkowskich wspólnie z organami pomocniczymi Agencją Kontroli Zbrojeń, Instytutem Studiów ds. Bezpieczeństwa w Paryżu. Znaczenie UZE uległo zmianie w latach 90. przez wzgląd na traktatem z Maastricht i pojawieniem się możliwości wycofania wojsk amerykańskich z Europy. Państwami inicjującymi nowy kierunek stały się Francja i Niemcy postulujące utworzenie europejskiego korpusu podlegającego UZE, aczkolwiek także możliwego do zastosowania poprzez NATO. Zintensyfikowano badania kosmiczne i nad satelitarnym systemem obronnym. Podstawy prawne do dalszych zmian wynikają z traktatu z Maastricht, który włączył ją w mechanizm Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa z zadaniem realizacji celów wykorzystywanych obronności UE. Na tej zasadzie Porada UE w porozumieniu z instytucjami UZE może podejmować decyzje o wspólnych akcjach. Jednak Narada Międzyrządowa i ostateczny kształt Traktatu Amsterdamskiego wykazały, że członkowie UE mają inne wizje roli UZE. Od 1998 rozpoczęto prace nad Europejską Tożsamością Bezpieczeństwa i Obrony. Zobacz także traktat z Nicei

Czym jest Unia Zachodnioeuropejska znaczenie w Słownik na U .